Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti'nin  Kısa Sürede Büyümesinin  Nedenleri

- Osmanlı Devleti kısa bir sürede geniş  bir coğrafyada egemenlik kurmuştur . Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesinin sebepleri şunlardır :
* Padişahların özellikleri:
- Hükümdarın ileri görüşlü olması
- Tecrübeli olması
- Cesaretli olması
- Kararlı olması gibi nedenler ülkenin büyümesine katkı sağlamıştır .
* Gaza ve cihat ruhunun olması:
- Osmanlı Devleti'nde İslamiyet'i yayma fikri  askerler için moral kaynağı ve motivasyon olmuştur . Cihat düşüncesi ölümü cennet ile müjdelemiştir . Osmanlı'nın cihat politikası diğer beyliklerden de destek almasını sağlamıştır .

* Adalet ve hoşgörünün olması:
- Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde insan hak ve özgürlüklerine saygı duymuş , buradaki insanlara din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır . Bu da buradaki insanların Osmanlı Devleti'ne katkısını sağlamıştır .

* Merkeziyetçi yönetim anlayışının benimsenmiş olması :
- Osmanlı egemenlik yetkilerini tek kişide toplamış , devletin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasına müsaade etmemiş bu  uygulamadan vazgeçmiş bu durum da  Osmanlı Devleti'nin gelişip büyümesine katkı sağlamıştır .
* Balkanların ve Bizans'ın durumu :
- Balkanlar ve Bizans güçlü bir otoriteye sahip değildi . Bu da Osmanlı Devleti'nin gelişmesini sağlamıştır .
* Anadolu'da  güçlü bir siyasi otoritenin olmaması :
- Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da çok başlı siyasal bir yapı ortaya çıkmıştır . Çok sayıda  küçük devletlerin olması  Osmanlı Devleti'ne karşı güçlü bir  iradenin ortaya çıkmasını engellemiştir .
* İskan ve istilamet politikası:
- Osmanlı Devleti , fethettiği yerlere  Anadolu'dan  Türkmen nüfus getirmiş ve onları yerleştirmiştir . Türkmenlerin kullanımına toprak verilmiş ve  ekonomi güçlendirilmiştir .
* Ahilerin desteği :
- Toplum üzerinde önemli konuma sahip Ahilerin desteği alınmıştır .
* Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu :
- Osmanlı İslam dünyası ve Hıristiyanlığın kesiştiği noktada yer aldığı için  güçlü komşuları yoktu . Bu durum da Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda gelişmesini sağlayan nedenler arasında yer almaktadır .3 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top