Osmanlı Devletindeki Saraylar

Osmanlı Devletindeki  Saraylar

1) Dolmabahçe Sarayı:
- Dolmabahçe Sarayı Abdulmecit  Dönemi'nde inşa edilen bir saraydır.
- Dolmabahçe Sarayı ilk dönemlerde Beşiktaş Sarayı olarak da adlandırılmıştır.
- Dolmabahçe Sarayı'nın  Mimarı Sarkis Balyan'dır.
2) Bursa Sarayı:
- Bursa Sarayı Osmanlı Devleti'nin ilk Sarayı olması bakımından önemli bir yere sahiptir.
- Bursa Sarayı Orhan Gazi Dönemi'nde yapılmış bir saraydır.
- Bursa Sarayı'ndan günümüze herhangi bir kalıntı kalmamıştır.
3) Topkapı Sarayı:
-  Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiş olup Yeni Saray olarak da adlandırılmıştır.
- 400 yıla yakın  Yönetim merkezi olarak kullanılmıştır.
- Topkapı Sarayı Padişah'ın  idari işleri sürdürdüğü, aile yaşamını devam ettirdiği yerdir.
-  Topkapı Sarayı kendi içinde üç bölüme ayrılmıştır. Bunlar: Birun, Enderun ve Harem'dir.

- Saray bürokratları ve Kapıkulu Ordusu  Topkapı Sarayı içinde bulunmuştur.
- Topkapı Sarayı'na zaman içinde ilave binalar yapılmış ve böylece Topkapı Sarayı'nın kullanım alanı daha da genişlemiştir.

- Topkapı Sarayı'na yapılan  ilaveler şunlardır: Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Yemiş Odası, 3. Ahmet Kütüphanesi, Çinili Köşk.
4) Beylerbeyi Sarayı:
- Beylerbeyi Sarayı Abdulaziz  Dönemi'nde inşa edilmiş olup, Mimarı da Sarkis Balyan'dır.
5) Çırağan Sarayı:
- Çırağan Sarayı Abdulaziz Dönemi'nde inşa ettirilmiş olup Mimarı Sarkis Balyan'dır.
6) Beşiktaş Sarayı:
- Beşiktaş Sarayı 2. Mahmut tarafından yazlık saray olarak kullanılmıştır.
7) Edirne Sarayı:
- Edirne Sarayı 1. Murat Dönemi'nde  inşa ettrilmiştir.
8) Yıldız Sarayı:
- Yıldız Sarayı 3. Selim  Dönemi'nde inşa ettirilmiş olup 2. Abdulhamit Dönemi'nde de saray olarak kullanılmıştır.
9) Eski Saray:
-  Eski Saray Fatih Sultan Mehmet'in  İstanbul'u fethettikten sonra  yaptırdığı ilk saray olması bakımından önemlidir.
- Eski Saray Saray-ı Atik-i Mamure olarak da bilinir.
-  İstanbul Üniversitesi'nin  giriş kapısı Eski Saray'a aittir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top