Osmanlı Devleti'nde Taşra Teşkilatının Bölümleri Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti'nde Taşra Teşkilatının Bölümleri Hakkında Bilgi

 Osmanlı Devleti'nde Taşra Teşkilatı şu bölümlerden oluşmuştur :
- Eyaletler : Beylerbeyi tarafından yönetilmiştir . Eyaletler sancakların bir araya gelmesi ile oluşur .
- Sancak : Sancakbeyi tarafından yönetilmiştir . Kazaların bir araya gelmesi ile oluşur .
- Kaza : Kadı tarafından yönetilmiştir . Köy ve mahallenin  birleşmesinden oluşur .
- Köy : Kethüda tarafından yönetilmiştir . Taşra teşkilatının en küçük idari birimidir .
Şimdi de bu bölümler hakkında bilgi verelim :
- Eyalet :
- Taşranın en büyük idari birimi eyalettir .
-  Eyeletlerin başında Beylerbeyi bulunur .
- Birinci Murat Döneminde Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur .
- Yıldırım Bayezit Dönemi'nde ise  Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur .

- Beylerbeyi taşrada güvenliği sağlamak , İstanbul'dan gelen emirleri uygulamak , savaş zamanlarında içinde bulunduğu askeri personeli komuta etmek , kendisinden altta bulunan kişileri denetlemekle görevliydi .
- Beylerbeyinin  kaldığı sancağa Paşa Sancağı denilirdi .

2. Sancaklar :
- Sancakbeyi  başında olduğu yerin idari amiri , denetleyicisi ve askeri komutanıdır .
- Sancakbeyide bölgesinde huzur ve güveni sağlamakla görevlendirilmiştir .
- Sancakbeyi merkezden gelen emirleri uygulamakla da görevlendirilmiştir .

3. Kazalar :
- Kazaların yönetiminden Kadı sorumluydu .
- İlk Osmanlı Kadısı Tursun Fakıh'tır .
- Kadıların görevleri ise şunlardır :
*  Kazaların belediye işlerini yürütmüştür .
* Tımarlı sipahi faaliyetlerinin hukuka uygun olmadığını denetler .
* Merkezden gelen emirleri uygular .
* Boşanma, miras paylaşımı, ticaret, cinayet, suç vb. davalara bakar .
* Vakıfların denetimini yapar .
* Esnaf ve Lonca denetimini yapar .
* Noter gibi çalışır . Bireyler arasındaki  anlaşmalara şahitlik ederek  bu antlaşmalara devletin güvencesi altına almak istemiştir .

4. Köy ve Mahalleler :
- Köy ve mahalleler Kethüda tarafından yönetilmiştir .
- Köyün güvenliği Yiğitbaşı tarafından sağlanmıştır .
- Köy ve mahallelerde hukuku işlere ise kadıya vekalet eden Naip denilen kişiler bakar .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top