Osmanlı Devleti Divanıhumayun'un Bölümleri ( Divanıhümayun'un Yapısı ) Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti Divanıhumayun'un  Bölümleri ( Divanıhümayun'un Yapısı ) Hakkında Bilgi

Divanıhümayun'un yapısına baktığımızda  çeşitli bölümlerden oluştuğunu görmekteyiz . Bu bölümler şunlardır :
 1) Seyfiye :
-  Ehli Örf veya Ehl-i Ümera da denilir.
- Seyfiye sınıfı askeri bürokrasiyi idare etmekle sorumlu olan kurumdur .
- İstanbul'da  Enderun eğitimli kişiler ve devşirme kökenli kişiler Seyfiye içinde yer alırlar .
-  Divanıhümayun'un temsilcileri arasında Seyfiye'de şu kişiler görev alır :  Veziriazam, Vezirler , Kaptanıderya , Yeniçeri Ağası yer alır . Taşrada ise  Sancakbeyi , Beylerbeyi , Sübaşı , Tımarlı Sipahi , Adebaşı gibi kişiler yer alır.

2) İlmiye :
- İlmiye diğer adı ile Ehl-i şer olarak da bilinir .
- Medrese eğitimi alan yönetici kadroyu ilmiye sınıfı oluşturmaktadır .

- Tedris ( Eğitim) , ifta ( fetva) , ve kaza ( adalet) işleri ile ilgilenir.
- İlmiye sınıfının yönetim yetkilerinden Müslüman kökenli olan kişiler kullanmıştır .
- Divanıhümayundaki temsilcileri şunlardır : Şeyhülislam ve Kazasker yer alır. İlmiye sınıfının diğer memurları ise şunlardır: Müderris, Kadı, Müftü, Nakibüleşraf, Müneccimbaşı,  Kassam, Muhzır yer alır.
3) Kalemiye :
- Kalemiye diğer adı ile Ehl-i Kalem olarak adlandırılır.
- Kalemiye sınıfı bürokrasinin kendi içindeki yazışmaları yapar.
- Protokol kurallarını uygular.
- Maliye ile ilgili işlerde görev yapar.
- İdari ve mali bürokrasiyi yönetir.
- Divanıhümayun temsicileri arasında  şu kişiler yer alır: Defterdar, Nişansı ve Reisülküttap bulunur.
-  Kalemiye sınıfının bürokrat kadrosu içinde şu görevliler bulunur: Vakanüvis , Teşrifatçılar ,  Hacegan , Divanıhümayun  Tercümanları yer alır . Taşradaki memurlar ise şunlardır : Gümrük ve Bac Emini , Beytülmal Emini , Muhtesip.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top