Osmanlı Devlet Yazışmaları ve Belgeler

Devlet Yazışmaları ve Belgeler

-  Ferman:  Padişah tarafından verilmiş olan emirdir . Fermanların çeşitleri bölümler vardır . Örneğin; iblağ, sıfat, tekit, hüküm, elkab, dua ..vb gibi .
- Kanunname:  Hükümdarın yayımladığı protokol kuralları , devlet idaresi gibi konuları içine alan  kanunlar topluluğuna Kanunname denilir . Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk Kanunname yayımlanmıştır . Fatih Kanunnamesi'nde şu konulara yer verilmiştir : Kardeş katli, Cülus bahşişi, Devlet protokol kuralları,  Divanıhümayun Başkanlığı vb.  konulara yer verilmiştir .
- Tuğra: İmza şeklinde olan padişah mührüne Ferman denilir . Tuğra'ya nişan veya tevki de denilmiştir .
- Yarlığ:  Tellallar aracılığı ile  halka yapılan resmi bildiriye Yarlığ denilir .
- Berat:  Hükümdar tarafından göreve atanmış kişiye  verilen yetkilendirme belgesine Berat denilir .

- Hattı Hümayun:  Hükümdar tarafından kaleme alınmış olan emirdir.
- Menşur:  Hükümdar'ın vezir, beylerbeyi  gibi üst düzey devlet bürokratlarına  verdiği görevlendirme belgesine Menşur denir .

- Fetva: Bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam'ın  verdiği görüş  bildirir yazıya Fetva denilir .
- Adaletname: Yönetenlerin uyması gereken  kuralları gösteren emirnamelere Adaletname denilir.
Not: Osmanlı Devleti'nde  kullanılan hükümdarlık sembolleri ise şunlardır:
* Hilat ( Kaftan)
* Taht ( Örgin)
* Alem ( Bayrak)
* Otağ ( Çadır)
* Saray
* Sikke ( Para)
* Tuğra ( Mühür)
* Cülus Bahşişi
*Tabl ( Davul)
* Hutbe
* Bayram Alayı
* Kılıç Alayı
* Biat Töreni

* Tuğ ( Sancak)

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top