Osman Gazi Döneminin Genel Özellikleri (1299- 1326)

Osman Gazi Döneminin Genel Özellikleri (1299- 1326)

- Osman Bey Fahrüddin lakabı ile tanınır.
- Osman Bey Ahi Şeyhi Edebali'nin kızı olan Bala Hatun ( Malhatun ) ile evlenmiş ve böylece iktidarına olan sosyal desteği de sağlamıştır .
- Osman Bey fethedilen yerleri Türk töresine uygun olarak '' Fetheden , fethettiği yerin sahibidir'' ilkesi ile  hareket etmiştir .
- Bilecik, İnegöl ve Yarhisar'ı alarak Bizans tekfurları üzerindeki baskısını artırmıştır .
- 3. Alaeddin Keykubat'ın , İlhanlılar tarafından tahttan indirilerek İran'a götürülmesini fırsat bilmiş  ve Osman Gazi bağımsızlığını ilan etmiştir .
- Mekece, Lefke, Gevye , Akhisar ve Leblebici bu dönemde Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir .

- Osman Bey Rum tekfurları ile yaptığı Koyunhisar ( Befeon) Savaşı'nı kazanmıştır (1302) . Bu savaş sonrasında İzmit'in yolu Osmanlı Devleti'ne açılmıştır .

- Osman Bey döneminde yapılan Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti'nin Bizans ile yaptığı ilk savaştır.
- Koyunhisar Savaşı sonucunda  Bursa'nın kuzeyi dışında  diğer üç tarafı Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir . Bizans Devleti üzerindeki Osmanlı baskısı daha da artırmıştır.
- Osman Gazi döneminde İlk Osmanlı parası basılmıştır .
- Osmanlı'nın fethettiği ilk ada İmralı Adası olmuştur .
- İmralı Adasının fethi ile  Osmanlı Marmara denizinde egemenlik kurmaya başlamıştır .
- Osman Bey zamanında Orhaneli ve Mudanya da alınmıştır . Böylece Bursa'nın Bizans ile bağlantısı kesilmiştir. Bu da Bursa'nın fethine zemin hazırlamıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top