Köy Altı Yerleşmeleri

Köy  Altı Yerleşmeleri

Köy Altı Yerleşmelerinin Özellikleri şunlardır :
* Ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanır .
* Nüfusları azdır .
* Genelde dağınık yerleşme tipi hakimdir .
* Az sayıda konutlardan oluşur .
* Göl ve akarsu kaynaklarının yakınına kurulmuştur .
* Sosyal fırsatlar yetersizdir .
Köy Altı Yerleşmeleri şunlardır:
- Mahalle:  Ev sayısı 5 ile 30 arasında farklılık gösteren yerleşme  tipine mahalle denir. Mahalleler zamanla  gelişerek köy yerleşmeleri haline gelir.  Mahallenin yayın olduğu yerler şuralardır: Marmara, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Batı Anadolu'da  yaygındır.

- Dam:  Çoğunlukla hayvancılık yapılan  ve az miktarda da tarımsal faaliyetlerin olduğu yerleşmelere dam denir. Dam daha çok Göller Yöresi, Ege Bölgesi, Gökçeada ve Bozcaada'da yaygındır.

- Kom:  Hayvancılık yapılan yerlere Kom denir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygındır. Kom yerleşmelerinin içinde  çoban evleri ve hayvan barınakları yer alır.
- Çiftlik: Geniş toprak arazisi içindeki küçük yerleşme tipine çiftlik denilir. Çiftlikte tarım ve hayvancılık yapılır. Ege, Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaygındır.
- Ağıl: Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgelerde yaygın olarak görülen yerleşme tipidir. Daha çok  İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve  Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olan ağıllar  çevresi  duvar ve çitler ile çevrili , üstü açık olan yerleşmlerdir.
- Oba:  Oba daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yaylalarda görülen çadır tipi yerleşmlerdir.
- Mezra:  Hayvancılık ve tarımın yapıldığı  yerlere mezra denilir. Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygındır.
- Yayla:  En önemli köy altı yerleşme tipi yayladır. Yaz mevsiminin serin geçmesi ve buralarda otların gür olması  yaylacılığı artırmıştır. Yaylalar hayvancılık ve turizm amaçlı  kullanılan yerleşmelerdir.

- Divan:  Mahalle tipindeki yerleşmelere divan denilir. İstanbul, Bolu ve Samsun  hattında görülen köy altı yerleşme tipleridir. Burada tahıl tarımı yaygındır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top