Klasik Dönem Osmanlı Sanat Eserleri

Klasik Dönem Osmanlı Sanat Eserleri

Klasik Dönem Osmanlı Sanatı  2. Bayezit Dönemi ( Bayezit Külliyesi)  ile başlamıştır . Bu döneme Mimar Sinan'ın eserleri damga vurmuştur . Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk  eseri  Haseki Külliyesi'dir .
Mimar Sinan'ın çıraklık eseri :  Şehzade Cami ( İstanbul )
- Kalfalık eseri : Sülaymaniye Cami ( İstanbul )
- Ustalık eseri :  Selimiye Cami ( Edirne )
Mimar Sinan'ın belli başlı eserlerine bakalım :
* Camiler:
- İstanbul Mihrimah  Sultan Cami  Külliyesi
- İstanbul Rüstem Paşa Cami
- Diyarbakır Melek Ahmet Paşa Cami
- İstanbul Haseki Cami Külliyesi
- Şam Hüsreviye Cami Külliyesi
- Tekirdağ Rüstem Paşa Cami Külliyesi
- Havza Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi
- Lüleburgaz Sokullu Mehmet  Paşa Cami Külliyesi

* Türbeler:
- Şemsi Paşa Türbesi
- Barbaros Hayrettin Türbesi

- 2. Selim Türbesi
- Şehzade Mehmet Türbesi
- Mimar Sinan Türbesi
- Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
- Hürrem Sultan Türbesi
-  Hüsrev Paşa Türbesi
- Eyüp Sokullu Mehmet Paşa Türbesi
- Topkapı Kara Ahmet Türbesi
* Medreseler :
- Şehzade Külliyesi Medresesi
- Haseki Külliyesi Medresesi
- Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi Medresesi
- Rüstem Paşa Medresesi
- Kadırga Sokullu Külliyesi Medresesi
-Mihrimah  Sultan Külliyesi Medresesi
- Selimiye Külliyesi Medresesi
- Kılıç Ali Paşa Külliyesi Medresesi
- Şehzade Külliyesi Medresesi
Mimar Sinan Sonrası Dönem
* Cami :
- Yeni Cami
- Sultan Ahmet Külliyesi
- Kara Mustafa Paşa Külliyesi
- Saraçhanebaşı Gazanfer Ağa Medresesi
- Köprülü Külliyesi
- Koca Sinan Paşa Külliyesi
- Şehzadebaşı Ekmekçioğlu Külliyesi Medresesi
- İstanbul Beyazıt Han Paşa Medresesi
* Türbeler:
- Sadrazam Halil Paşa Türbesi
- İbrahim Paşa Türbesi
- 3. Mehmet Türbesi
- Koca Sinan Paşa Türbesi
- Şehzadeler Türbesi
- Sultan Ahmet Türbesi
- Köprülü Mehmet Paşa Türbesi
- Siyavuş  Paşa Türbesi
- 3. Murat Türbesi
*  Köşkler :
 - Sepetçiler Köşkü
-  Revan Köşkü
- Bağdat Köşkü
- Yalı Kökü
- 3. Murat Köşkü

* Çeşme ve Sebiller:
- Haliç İbrahim Paşa Çeşmesi
- Davut Paşa Çeşmesi
- Hatice Valide Sultan Çeşmesi
- Aşıkpaşazade Çeşmesi
* Han ve Kervansaraylar:
- Safranbolu Cinci Han
- Çanakkale Yakup Bey Hanı
- Ulukışla Mehmet  Paşa Kervansarayı
- Sivas Yeni Han
- İstanbul Vezir Han
- Antakya Payas Külliyesi Kervansarayı
- Bilecik Vezir Han
- Merzifon Taş Han
- Diyarbakır Çeper Han
- Çakmacılar Valide Hanı
- Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı
- Diyarbakır  Hüsrev Paşa Hanı


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top