İsmet İnönü ( Milli Şef) Döneminin Genel Özellikleri

İsmet İnönü ( Milli Şef) Döneminin Genel Özellikleri

1) İsmet İnönü Dönemi iç siyaset hakkında bilgi :
- cumhuriyet halk partisi içinde  müstakil  grup oluşturulmuş, böylece parti içi  denetim sağlanmaya çalışılmıştır .
-   İki dereceli seçimden tek dereceli seçime  geçildi , halkın  yönetime doğrudan katılması sağlandı .
- Atatürk resmi devlet dairelerinden  ve paranın üzerinden kaldırıldı .
- Çok partili yaşama geçildi .
- Milli Kalkınma  Partisi kuruldu .
- Demokratik Parti kuruldu .
- Dörtlü takrir hazırlanmıştır .
- Gizli oy ve açık sayım ilkesi benimsendi .

2) İsmet İnönü Dönemi  dış politika hakkında bilgi :
- Hatay anavatana katıldı .

- Avrupa Konseyi'ne üye olundu .
- Adana ve Kahire konferanslarına katılındı .
- Batı Avrupa Birliği'ne üye olundu .
- Birleşmiş Milletlere üye olundu .
- Truman Doktrini ve Marshall Planı  doğrultusunda  Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım alınması kabul edildi.
- 12 ada ve Rodos'un Yunanistan'a ait olduğu  kabul edildi .
3) İsmet İnönü dönemi eğitim ve kültür hakkında bilgi :
- Köy Enstitüleri açılmıştır .
- Ankara Üniversitesi kuruldu .
- Edebiyatta '' Garip Akımı'' ortaya çıkmıştır .
- Milli  Kütüphane açıldı .
- Meslek ve teknik okullar yaygınlaştı .
- İstanbul Radyosu ve İstanbul Konservatuarı açıldı .
4) İsmet İnönü dönemi ekonomi alanındaki gelişmeler :
- Narh sistemi uygulandı .
- Ticaret Ofisi kuruldu .
- Et ve Balık  Kurumu kuruldu .
- Milli Korunma Kanunu kabul edildi .
- Toprak Mahsulleri Vergisi kabul edildi .
- Karne uygulaması yapıldı .
- Petrol Ofisi kuruldu .
- Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi .
- Varlık Vergisi kabul edildi .
- İaşe Müsteşarlığı kuruldu .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top