İslamiyet Öncesi Arabistan'ın Genel Durumu Hakkında Bilgiler

İslamiyet Öncesi Arabistan'ın  Genel Durumu Hakkında Bilgiler

İslamiyet öncesi Arabistan'ın genel durumu şunlardır:
- İslamiyet öncesi  Araplar kabileler halinde örgütlenmiştir . Soy üstünlüğü esas alınmıştır .
- Kabileler arasında  devamlı kan davaları yaşanmıştır .
- Kabileler arasında kan davalarının yaşanması da  siyasal birlikteliğin  olmadığının ve toplumsal bütünlüğün olmadığının göstergesidir diyebiliriz .
- Arabistan'da sosyal ve siyasi birlik yoktu fakat kültürel birlik vardı .
- Putperestlerce Haram Ayları olarak  kabul edilen aylarda  Mekke'de Sukku Ukaz Panayırları düzenlenir ,  bu aylarda Kabe ziyaret edilir , savaş yasaklanırdı . Araplar bu aylarda savaşmamışlar , ibadetlerini yapmışlardır, bu da kültürel birliğin var olduğunu kanıtlamaktadır .

-  İslamiyet öncesinde Arabistan'da genel olarak putprestlik yaygındır . Arabistan'da Hristiyanlık , Musevilik gibi tek Tanrılı inançlar da vardı .

- Arabistan'da kölecilik çok yaygındı .
- Birçok kabilede kadına  ikinci sınıf insan olarak bakılmaktaydı ve kadınlar alınıp satılmakta ve kadın değeri hiçe sayılmaktaydı .
-  Arabistan'da en çok gelişmiş olan  bölge Mekke, Medine, Taif ve Hayber şehirlerini içine Hicaz bölgesiydi .
- Mekke Arabistan'ın en önemli kentidir. Çünkü  putprestliğin merkezi  Mekke'dir. Kabe'de Menat, Lat ve Uzza gibi  gibi önemli putların  yanı sıra  her kabilenin putları da yer almaktaydı.
- Arabistan'ın güneyinde  hayvancılığa dayalı  bedevi yani göçebe kültür  hakimken, Orta Arabistan'da  ve Yukarı Arabistan'da ise  hayvancılığın yanı sıra ticaret ve tarımda gelişmişti.

- Hayber önemli ticaret güzergahı üzerindeyken, Medine'de tarım ön plandaydı. Taif'te ise daha çok eğlence merkezi olarak  dikkatleri çeker.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top