Dünyada Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Hakkında Bilgi

Dünyada Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Hakkında Bilgi

Dünyada nüfus dağılışını etkileyen faktörler şunlardır:
1.Doğal faktörler:
-Yerşekilleri : Dünyada  engebe ve yükseltinin az olduğu yerlerde genelde  nüfus sıktır . Engebe ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde ise nüfus seyrektir . Örneğin ; ülkemizde  Kuzey Anadolu , Toros Dağları ve Doğu Anadolu Bölgi seyrek nüfusludur . Dünya geneline baktığımızda ise Himalayalar ve Amerika’nın batısı seyrek nüfusludur .
-İklim : Yeterli miktarda yağış alan ve ılıman olan yerlerde nüfus sıktır . Denizin olduğu kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğu fazla iken , karasal iklimin hakim olduğu , kışların sert , soğuk ve uzun olduğu yerlerde ise , yağışın az olduğu yerlerde nüfus seyrektir . Örnek : Çöller ve kutuplarda nüfus seyrektir .

-Toprak verimliliği : Dünyada elverişli iklim koşullarının olduğu sahalarda nüfus yoğundur . Örnek : Delta ovaları ve volkanik bölgeler .

-Bitki örtüsü :  Ormanların gür olduğu alanlarda  tarım ve yerleşmeye  uygun alanlar kıstlı olduğu için buralarda nüfus yoğunluğu azdır . Örnek : Kongo ve Amazon Havzası .
-Su kaynakları : Su kaynaklarının çevreleri , akarsu boyları , göl kenarlarının çevresi gibi yerler nüfusun yoğun olduğu yerlerdir . Örnek :  Dicle çevresi , Ganj , Fırat ve Nil .
2. Beşeri ve Ekonomik Faktörler:
-Tarım : Tarıma elverişli olan yerlerde nüfus fazladır. Örnek: İndus Vadileri, Ganj ve Nil nehirleri.
- Sanayi :   Büyük sanayi tesislerinin olduğu yerlerde  nüfus yoğunluğu fazladır. Örnek: Amnerika’nın doğusu, Çin’in doğusu, Japonya ve Batı Avrupa.
- Turizm : Turizmin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Örnek: Antalya , Roma , Atina , Barselona
- Yeraltı Zenginliği : Yer altı kaynaklarının fazla olduğu yerler nüfuslanır . Bazı yerlerde iklim koşulları uygun olmasa bile orada yer altı kaynakları işletildiği için yerleşmeler bulunur.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top