Doğal Afetlere Karşı Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgiler

Doğal Afetlere Karşı Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgiler

Doğal afetler can ve mal kaybı yaşanmasına neden olur. Doğal afetlerden bir kısmını önceden tahmin edebilirken, bir kısmını ise önceden tahmin edemeyiz . Doğal afetlerden korunmak için çeşitli önlemler almak zorundayız . Bundan dolayı afet yönetimi ve planlaması yapılmalıdır .
Afet planlamaları afet öncesi , afet sırası ve afet sonrası olarak üç şekilde incelenmelidir .
1) Afet öncesinde yapılması gerekenler şunlardır:
- Afet yönetimi ve planlaması iyi bir şekilde yapılmalıdır .
- Doğal afetlere karşı hazırlıklar yapılmalı ve çeşitli önlemler alınmalıdır .
-  Risk taşıyan afet bölgeleri belirlenmeli ve oralarda gereken önlemler  alınmalıdır .
-  Çeşitli tatbikatlar yapılmalı .

-  İzleme, erken uyarı ve ikaz sistemi kurulmalıdır .
-  Afetlere karşı hazırlıklar yapılmalıdır .

2) Afet sırasında yapılması gerekenler şunlardır :
- Afet  olayına  müdahale edilmeli ve arama ve kurtarma çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır .
-   Su, yiyecek, ilaç temini ve dağıtımı yapılmalıdır .
- İlk yardım ve tedavi süreci hemen başlatılmalıdır .
3) Afet sonrasında yapılması gerekenler şunlardır:
- Afetlerden sonra iyileştirme ve yeniden düzenleme, derleme faaliyetleri yapılmalıdır .
- İyileştirmeye yönelik bir takım faaliyetler yapılmalıdır . Bunun için de geçici iskan bölgeleri oluşturulmalı , sağlık alanında , eğitim alanında , haberleşme ve ulaşım alanında çeşitli önlemler alınmalıdır .
- Yeniden inşa  yapılması için de  kalıcı evler, enerji nakil hatları , kanalizasyon ve içme suyu gereksinimlerinin karşılanması için  çalışmalar yapılmadır .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top