Cumhuriyet'in İlan Edilmesinin Nedenleri Ve Sonuçları

Cumhuriyet'in İlan Edilmesinin Nedenleri Ve Sonuçları

Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923)
* Cumhuriyet'in ilanını kolaylaştıran sebepler:
- Saltanat'ın kaldırılması .
- Ankara'nın başkent ilan edilmesi .
- Lozan Barış  Görüşmeleri'nin sonuçlanması ve antlaşma imzalanması .
- Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması .
- Meclis Hükümeti sisteminden kaynaklanan  Hükümet bunalımının yaşanması ve Hükümetin kurulamaması .
* Cumhuriyet'in ilan edilmesinin sebepleri şunlardır :

- Saltanat'ın kaldırılması ile ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu ve rejimin ne olacağı  sorununun çözüme kavuşturulmak istenmesi .
-  Milli egemenliği güçlendirme isteği .

- Meclis Hükümeti sisteminden kaynaklı olan Hükümet bunalımı sorununu aşmak .
- İnkılapların daha rahat yapılmasını sağlamak .
- Kabine hükümeti sistemine geçiş yaparak Meclis Hükümeti sisteminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek .
* Cumhuriyet'in ilanının sonuçları şunlardır :
- İlk Cumhurbaşkanı : Mustafa Kemal Atatürk olmuştur .
- İlk Başbakan : İsmet İnönü olmuştur .
- İlk Meclis Başkanı : Fethi Okyar olmuştur .
- Rejimin adı belirlendi ve böylece devlet başkanlığı problemi de çözülmüş oldu .
- 1924 anayasasında  ilk değişiklikler yapılmıştır .
- Milli egemenlik anlayışı güçlendi .
- Devletin başkenti Ankara , dini İslam , dili Türkçe olduğu kararları anayasaya dahil edilmiştir .
- Yeni inkılapların yapılması için elverişli ortam sağlanmış oldu .

- Kabine Hükümeti sistemine geçilerek  yürütme işlerinin  daha da hızlanması sağlandı .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top