Cumhuriyet Halk Fırkasının Özellikleri Hakkında Bilgi

Cumhuriyet Halk Fırkasının Özellikleri Hakkında Bilgi

- 9 Eylül 1923'te kurulmuştur .
- Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye Devleti'nin ilk siyasi  partisidir .
-  Cumhuriyet Halk Fırkası'nın  kurucusu Mustafa Kemal Paşa'dır .
- Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel sekreteri ise Recep Peker'dir .
- Cumhuriyet Halk Fırkası 1923- 1950 yılları arasında ülkeyi idare etmiştir .
- Cumhuriyet Halk Fırkası  önce Halk Fırkası adı ile kurulmuş daha sonra ise Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır .

- Cumhuriyet  Dönemi inkılaplarını yapmıştır .
- Cumhuriyet Halk Fırkası  1930 ile 1945 yılları arasında ülkeyi tek parti olarak yönetmiştir .

- Ekonomide Devletçi anlayışı benimsemiştir . Bundan dolyı o dönemdeki diğer partilerden farklılık göstermektedir .
- Cumhuriyet Halk Fırkasında 1931 yılında  parti programına şu ilkeler dahil edilmiştir : Laiklik , cumhuriyetçilik , inkılapçılık , devletçilik , milliyetçilik ve halkçılık .
- Parti programında yer alan Atatürk ilkeleri anayasaya 1937 yılında dahil olmuştur .
- 1931 yılında yapılan düzenleme ile parti programına  kadnlara seçme ve seçilme hakkının  tanınması ile  iki dereceli seçimden tek dereceli seçime  geçilmesi benimsenmiştir .

Not : Atatürk Dönemindeki siyasi partiler şunlardır :
- Cumhuriyet Halk Fırkası ,
- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ,
- Serbest Cumhuriyet Fırkası ,

- Ahali Cumhuriyet Fırkası .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top