Birleşmiş Milletler Teşkilatına Bağlı Çalışmalar Yapan Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler Teşkilatına Bağlı Çalışmalar Yapan Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı çalışmalar yapan başlıca kuruluşlar şunlardır :
-  UNEP (  Çevre Sorunları Programı )
- UNICEF  ( Çocuk Fonu )
- IAEA ( Uluslararası  Atom Enerjisi Ajansı )
- UNHCB ( Mülteciler Yüksek Komiserliği )
- FAO ( Gıda ve Tarım Örgütü )
-UNFICYP (  Kıbrıs Barış Gücü )
-UNESCO ( Eğitim , Bilim ve Kültür Teşkilatı )
- UNDOF (Gözlem Gücü )

-UNRWA ( Filistin Mültecilerine Yardım Kuruluşu )
- UNUFIL ( Lübnan Barış Gücü )

-WHO ( Dünya Sağlık Örgütü )
- HABİTAT ( İnsan Yerleşim Merkezi )
- ILO ( Uluslararası  Çalışma Örgütü )
- IMF ( Uluslararası Para Fonu )
- UNMOGIP ( Hindistan ve Pakistan  Askeri Gözlem Grubu )
- UNTSO ( Filistin Mütareke  Gözlem Teşkilatı )
- IBRD ( Uluslararası Bayındırlık  ve Kalkınma Bankası )
- UNFPA ( Nüfus Hareketleri Fonu )
Not: Birlemiş  Milletler Teşkilatının örgüt yapısı şu bölümlerden oluşur :
* Genel Kurul
* Genel Sekreterlik
* Ekonomik ve Sosyal Konsey
* Güvenlik Konseyi
* Uluslararası  Adalet Divanı
Not : Türkiye de Birlemiş Milletler Teşkilatına üye olan bir ülkedir . 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan San Francisco  Konferansı'nda Birleşmiş Milletler  Anayasası'na son şekil verilmiş olup böylece dünya barışının sağlanmasına yönelik  örgüt resmen ortaya çıkmıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top