Birinci Balkan Savaşı'nın Nedenleri ve sonuçları

Birinci Balkan Savaşı'nın Nedenleri ve sonuçları

 1. Balkan Savaşı (1912- 1913)
*  Balkan ülkelerinin Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atma düşüncesi.
* Milliyetçilik akımının etkileri.
* Rusya'nın panslavist politikası
* Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz düşünceleri.
 Not: Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır.
Osmanlı Devleti  İngiltere'nin desteğinden mahrum kaldığı için ve  Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı ile meşgul olduğu için bu durum  Balkan ülkelerini cesaretlendirmiştir.
Birinci Balkan  Savaşı Karadağ'ın  Yenipazar'a saldırısı ile başlamış olup diğer devletlerin de  Osmanlı'ya saldırısı ile savaş daha da şiddetli bir hal almıştır. Osmanlı Devleti'nin orduları bu savaşta ağır kayıplar yaşamıştır. Avrupalı Devletler Bulgaristan'ın  çok büyümesinden endişe duymaya başlamışlar ve  araya girerek 30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması imzalanmıştır.

30 Mayıs  1913 Londra Antlaşması'nın maddeleri şunlardır:
-  Gelibolu dışında kalan tüm Trakya, Edirne de dahil olmak üzere Bulgaristan'a verilecek, sınır ise Midye- Enez Hattı olacak.

- Ege adalarının durumu Avrupalı devletlerin alacağı karara bırakılmıştır.
- Arnavutluk'un durumuna ise  Avrupalı devletler karar verecektir.
-  Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a,  Girit ve Güney Makedonya ise Yunanistan'a  bırakılacaktır.
Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan Savaşı'nda yenilmesinin sebepleri şunlardır:
* Osmanlı'nın birden fazla cephede mücadele etmesi.
* Haberleşme sisteminin olmaması.
* Ordu içine siyasetin karışması.
* Silah ve teçhizat eksikliği.
* Osmanlı ordularının bir kısmının savaştan önce terhis edilmesidir.
1. Balkan Savaşı'nın sonuçları şunlardır:
- Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini kaybetmiştir.
-  İttihatçılar Babıali  Baskını ile  hükümeti tamamen ele geçirmişlerdir.
-  Bulgaristan sınırı Ege Denizi'ne kadar uzanmıştır.
-  Birçok Türk  azınlık durumuna düşmüştür. Türklerin birçoğu Anadolu'ya göç etmiştir.
- Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi ile  Osmanlıcılık düşüncesi önemini  yitirmiş, Türkçülük  akımı güçlenmiştir.

- Bulgaristan'ın çok fazla  toprak alması da İkinci Balkan Savaşı'na neden olmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top