Avrupa Birliği; Tarihi ve Üye Ülkeler

Avrupa Birliği Nedir?

Avrupa Birliği, kısa adı AB olan ve 27 Avrupa ülkesinden oluşan çok yönlü bir teşkilattır. 1992 yılında Maastricht Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında faaliyet gösteren birliğe yeni sorumluluklar yüklenmesi neticesinde meydana gelmiştir. Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel vb. birçok alanda ortak ve bağlayıcı hükümler aracılığıyla ortak pazar oluşturmak amacındadır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bazı devletlerarası konularda bağımsız kararlar alabilirken, bazı konularda da birlik içindeki üst yönetim organları devletlerin ortak karar almasına ihtiyaç duymadan kararlar alabilir. Birlik üyesi ülkelerin mutabakatına ihtiyaç duymadan karar alabilme yetkisine sahip üst yönetim organları arasında Avrupa Parlamentosu, Liderler Zirvesi ve Adalet Divanı gibi organlar gösterilebilir. Avrupa Birliği Parlamentosu üyeleri 5 yılda bir Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları tarafından seçimle belirlenir.

Avrupa Birliği Nasıl Kuruldu ?

Avrupa Birliği fikri ilk deha Britanya başbakanı Sir Winston Churchill tarafından dile getirilmiştir. Churchill 1946 yılında "Avrupa Birleşik Devletleri" tabirini kullanarak Avrupa Birliği düşüncesinin zeminini oluşturmuştur. Bu yolda atılan ilk adım 1948 yılında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında atılan gümrük birliği anlaşması olmuştur. 1951 yılında ise Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın imzaladığı Paris Antlaşması ile "Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu" adında ilk önemli birleşme sağlanmıştır. Aynı ülkeler 1957 yılında Roma Antlaşması ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kurmuştur. Kurulan bu topluluklar içerisinde en etkili olanı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olmuş ve Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturmuştur.

Avrupa Birliği'nin Bayrağı

Mavi zemin üzerine 12 tane sarı yıldızın dairesel bir şekilde çevrelenmesi şeklinde oluşmuş olan AB bayrağı 1955 yılında ilk defa Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş ve ilerleyen yıllarda da benimsenerek günümüze kadar gelmiştir.
 
Avrupa Birliği'nin Marşı

Ludwig Van Beethoven tarafından bestelenen 9. senfoninin son bölümü olan "Neşeye Övgü" kısmı Avrupa Birliği Marşı olarak çalınmaktadır.

Avrupa Günü

Avrupa Konseyi'nin kuruluşu olan 5 Mayıs 1949'a atıfla 5 Mayıs Avrupa'da Avrupa günü olarak kabul edilmiştir ve mayıs ayının ilk 10 gününde çeşitli etkinliklerle kutlanır.

Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Hangileridir ?

1. Almanya 2. Fransa 3. Birleşik Krallık 4. Avusturya 5. Belçika 6. Bulgaristan 7. İsveç 8. Kıbrıs 9. Çek Cumhuriyeti 10. Danimarka 11. Estonya 12. Finlandiya 13. Yunanistan 14. Macaristan 15. İrlanda 16. İtalya 17. Letonya 18. Litvanya 19. Lüksemburg 20.Malta 21. Hollanda 22. Polonya 23. Portekiz 24. Romanya 25. Slovakya 26. Slovenya 27. İspanya

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top