Ankara Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları ( 1402 )

Ankara Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları ( 1402 )

Ankara Savaşı'nın nedenleri şunlardır :
- Anadolu Beylikleri'nin Timur'u Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması .
- Karakoyunlu hükümdarı  Karayülük Osman ile Celayiroğlu  hükümdarı  Ahmet Celayir'in, Timur'dan kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınması .
- Timur ve Yıldırım Bayezit arasında  onur kırıcı mektuplaşmanın olması .
- Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında  Türk İslam Dünyası'nın liderliği için rekabet edilmesi .
- Timur'un  Osmanlı'dan Kemah Kalesi'ni kendisine vermesini istemesi .
- Timur'un Yıldırım Bayezit'tan kendisine tabi olmasını istemesi .
Ankara Savaşı  Ankara'nın Çubuk Ovasında yapılmış olup bu savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir . Timur Sivas başta olmak üzere birçok Osmanlı şehrini de yağmalamıştır . Ankara Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetme nedenleri ise şunlardır :

- Timur askeri olarak daha güçlü konumda bulunuyordu .
- Timur ordusunda filler bulunuyordu .

-Osmanlı Devleti'ne bağlı olan bazı beylikler ve Karatatarlar taraf değiştirmiş ve Timur Devleti'nin tarafına geçmiştir .
Ankara Savaşı'nın sonuçları ise şunlardır :
- Ankara Savaşı'nı Osmanlı Devleti kaybetmiştir .
- Ankara Savaşı sonucunda Yıldırım Bayezit esir edilmiş , çocuklarından Mustafa Çelebi ise rehin alınmıştır .
- Balkanlarda Osmanlı fetihleri durmuştur .
- Anadolu Türk siyasi birliği parçalanmış olup beylikler ise bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir  .
- Anadolu'da 11 yıl  süren taht kavgaları başlamış , Fetret Devri yaşanmıştır .
- Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf tekrar Irak'a önmüş ve devleti yeniden diriltmiştir .
- Timur'un çekilmesi ile  Osmanlı  üzerindeki Akkoyunlu baskısı artmıştır .
- Anadolu'da siyasi , sosyal ve ekonomik istikrar bozulmuştur .
- Bizans üzerindeki Osmanlı baskısı azaldığı için İstanbul'un fethi de gecikmiştir .

Not: Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da  Osmanlı hakimiyetine karşı isyanlar olmuştur fakat böyle bir durum  Balkanlardan yaşanmamıştır .  Bunun sebebi ise şudur:

Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı  politikaların başarı ile sonuçlanmasıdır . Osmanlı hakimiyetinden mutlu olan halk  devlete olan bağlılığını da devam ettirmiştir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top