Türkiye'nin Platoları

Türkiye'nin Platoları

Plato: Akarsular tarafından derin aşındırılmış ve çevresine göre yüksekte bulunan düzlüklere plato denir. Ovalardan sonra nüfusun ve tarımın en yoğun olduğu yerler platolardır.
- Yükseltinin az ve iklim koşullarının uygun olduğu  platolarda tarım yaygındır . Örneğin; İç Anadolu Bölgesi ve  Güneydoğu Anadolu Bölgesi .
- Yükseltinin fazla olduğu ve iklimin elverişli olmadığı  platolarda ise hayvancılık yaygındır . Örneğin ; Doğu Anadolu Bölgesi .
- Platolar oluşumlarına göre  lav , karstik , yatay duruşlu ve aşınım platoları şeklinde gruplandırılır .

* Lav Platolar:  Volkanizma sırasında  biriken lavların  akarsular tarafından derine aşındırılması sonucu oluşan platolara lav platolar denilir . Örnek ; Erzurum- Kars- Ardahan Platosu .

* Yatay duruşlu Platolar: Jeosenklinal alanında biriken malzemenin akarsular tarafından  derine aşındırılması sonucu ortaya çıkan platolardır . Bu platolar İç Anadolu Bölgesi'nde yaygındır . Örnek: Haymana , Cihanbeyli , Obruk , Bozok .
* Aşınım Platoları: Peneplen alanında oluşan platolara peneplen platolar denilir . Örnek : Çatalca- Kocaeli Platosu .
* Karstik Platolar: Karstik yerlerin akarsular tarafından derine aşındırılması sonucunda oluşan platolara karstik platolar denilir . Karstik platolar Akdeniz Bölgesi'nde yaygındır . Örnek: Taşeli ve Teke Platoları .

Ülkemizde bulunan  platolar bunlardır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top