Türkiye'de yeryüzü şekillerinin genel özellikleri hakkında bilgi

Türkiye'de yeryüzü şekillerinin genel özellikleri hakkında bilgi

Ülkemizde yeryüzü şekillerinin genel özellikleri şunlardır:
- Ülkemizde ortalama yükselti çok fazladır . Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Bunun sebebi ise şudur : Türkiye'nin 3.jeolojik zamanda Alp orojenezi ile oluşması ve 4. Jeolojik zamanda ise toptan yükselmesidir . Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması  ulaşımı, iklimi  ve daha birçok özelliği etkiler .
- Türkiye'de yükselti genel olarak  batıdan doğuya doğru artmaktadır . Bundan dolayı  iklim ve bitki örtüsü , nüfus , tarım ürünleri gibi özelliklerde farklılık görülmesine sebep olur .
- Ülkemizde engebe fazladır . Ülkemizde engebenin fazla olması kısa mesafelerde çok büyük yükselti faklılıklarının olmasına neden olur . Bundan dolayı iklim , bitki örtüsü , ekonomik faaliyetler ve beşeri faaliyetler gibi unsurlar farklılık gösterir .
- Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde  genel olarak dağlar kıyıya paralel uzanır . Bu durum da şu sonuçların ortaya çıkmasına neden olur :

* Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım  zorluğu yaşanır .
* Kıyı ile iç kesimler arasında  iklim, bitki örtüsü , nüfus , tarım ürünleri gibi özelliklerde değişiklik olmasına neden olur .
* Kıyılarda girinti ve çıkıntının az olmasına neden olur .
* Limanlarının hinterlandının  dar olmasına  sebep olur .

- Ege Bölgesi'nde genel olarak dağlar denize dik uzanır , bunun doğurduğu sonuçlar ise şunlardır :
* Kıyı ile iç kesimler arasında iklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri gibi özelliklerde belirgin değişiklikler yaşanmaz .
* Kıyılarda girinti çıkıntı fazladır .
* Kıyı ile iç kesimlere arasında ulaşım zorluğu yaşanmaz .
* Limanların hinterlandı (ard bölge)  geniştir .
- Ülkemizde  engebe ve yükseltinin fazla olmasına rağmen  kıyı ve iç kesimlerde geniş düzlükler bulunmaktadır . Örneğin; Çukurova, Konya, Bafra,  Ceylanpınar, Altınbaşak , Çarşamba  gibi ovalar vardır .
* Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla, Şanlı Urfa, Erzurum Kars, Çatalca- Kocaeli, Bozok, Gaziantep gibi  paltolarda geniş düzlükler arasında yer alır .
Not:Ülkemizde yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde;
- Ulaşım zordur .
- Tarımda makine kullanımı zordur .
- Tarım alanları dardır .
- Nüfus ve yerleşmeye uygun yerler değildir .
Not: Ülkemizde yer şekillerinin düz olduğu yerlerde ise ;
- Ulaşım kolaydır .
- Tarım alanları geniştir .
- Nüfus ve yerleşmeye uygundur .
- Tarımda makine kullanımı uygundur .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top