Türkiye'de Tarımı Etkileyen Faktörler

Türkiye'de Tarımı Etkileyen Faktörler

1. Türkiye'de tarımı etkileyen doğal faktörler:
*İkim:
- Ülkemizde iklimin çeşitlilik göstermesi  tarım ürünlerinin de çeşitlilik göstermesini sağlamıştır. Tarım ürünlerinin hasat dönemi ve olgunlaşma dönemi sıcaklığa göre farklılık göstermektedir.
- İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışın az olması tarımı olumsuz etkiler. Fakat Güneydoğu Anadolu Projesi ile bu olumsuzluk  giderilmeye çalışılmaktadır.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kışların uzun ve sert geçmesi tarımı  sınırlandırmaktadır.
* Yer şekilleri:
- Ülkemizde yer şekilleri engebeli ve dağlık bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı şu sonuçlar ortaya çıkar:
- Yer şekilleri iklimi etkiler. İklim de tarım ürünlerini etkiler.
- Ekili ve dikili alanların oranı azdır.
- Tarım alanları küçük parçalar haindedir, yani dağınıktır.
- Engebenin çok olduğu yerlerde tarımda makine kullanımı güç olur.
- Dağların kuzey ve güney kıyılarında kıyıya paralel uzanması sonucunda kıyı ile iç kesimler arasında tarım ürünleri farklılık gösterir.
- Yükseltinin batıdan doğuya  doğru artması tarım ürünleri çeşitliliğinin azalmasına  ve hasat mevsiminin de gecikmesine sebep olur.

2. Türkiye'de tarımı etkileyen beşeri faktörler:
* Sulama:
-İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde  yağış az olduğu için tarımda sulamaya ihtiyaç duyulur.

- Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğu için tarımda sulamaya gerek kalmaz.
- Ülkemizde tarımda sulama problemi ortadan kaldırılırsa şunlar olur:
- Nadas alanları daralır.
- Tarımsal verim artar.
- Yılda birden fazla ürün alınabilir.
- Ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin ekim alanı genişler.
- Tarımda iklime bağımlılık azalır.
* Gübreleme:
- Gübreleme toprakta verimi artırır.
- Gübreleme bilinçli şekilde yapılmalı, yanlış ve fazla gübreleme zararlı olur.
- Doğal gübre toprak için çok yararlıdır.
* Tarımda makine kullanımı:
- Tarım alanlarının küçük ve parçalı, yer şekillerinin fazla eğimli olduğu  alanlarda makine kullanımı zordur. Örneğin: Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi.
- Makineli tarım daha çok Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaygındır.
* Zirai Mücadele:
 Toprağın verimli olması için, kimyasal ilaçların toprağın zarar vermemesi için mücadele edilmesidir.
- Kimyasal gübre, verim artırıcı hormonlar, ilaçlar bilinçli şekilde kullanılmalıdır.
* Toprak ve bakımı:
- Toprağın mineral yapısına uygun olan ürünler yetiştirilmelidir.
- Toprak bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.
* Tohum ıslahı:
- Ülkemizin koşullarına en uygun tohumu üretmek için yapılan çalışmalardır.

- Uygun tohum kullanmak verimi artırır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top