Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

- Ülkemiz akarsu potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir.
- Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır .
- Ülkemiz yarımada ülkesi olduğu için akarsuların boyları kısadır .
- Türkiye'de iç bölgelerdeki küçük akarsular kapalı havza özelliğindedir . ( Tuz Gölü- Van Gölü ve Göller Yöresi Havzaları . )
- Ülkemizde eğim ve yükselti fazla olduğu için  akarsularımız şu özelliklere sahiptir :
* Akış hızları fazladır .
*Taşıdığı yük miktarı fazladır .
* Aşındırma güçleri fazladır .

* Yolcu ve yük taşımacılığına elverişli değildir .
*Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir .

* Taşıdığı yük miktarı fazladır .
- Türkiye'de  yatak eğimlerinin az olduğu yerlerde akarsular menderesler oluşturur .
- Karadeniz Bölgesi'nde yağış rejimi düzenli olduğu için akarsuların taşıdığı su miktarı  yıl içinde daha az değişmektedir .
Not: Ülkemizdeki başlıca akarsular şunlardır :
* Akdeniz'e dökülen akarsular:  Seyhan , Ceyhan , Aksu, Manavgat , Asi , Göksu .
* Karadeniz'e  dökülen akarsular  :  Kızılırmak, Yeşilırmak, Bartın, Sakarya, Filyos, Çoruh.
*Ege Denizi'ne dökülen akarsular: Büyük Menderes, Küçük Menderes, Edremit, Bakırçay, Ergene( Meriç),  Gediz.
* Marmara Denizi'ne dökülen akarsular: Susurluk.
* Hazar Gölü'ne dökülen akarsular: Aras ve Kura.
* Basra Körfezi'ne dökülen akarsular: Fırat ve Dicle0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top