Uygur Devleti Hakkında Bilgi (744- 840) ( Dokuz Oğuz Devleti)

Uygur Devleti Hakkında Bilgi (744- 840) ( Dokuz Oğuz Devleti)

- Uygur Devleti'nin kurucusu: Kutluk Kül Bilge Kağan.
- Devletin başkenti:  İlk olarak Ötüken olmuş, daha sonra ise  Karabalasagun olmuştur.
- Kutluk Kül Bilge Kağan'dan sonra başa geçen kişi:  Moyen-Çur olmuştur.
- Moyen- Çur  Talas Savaşı sırasında sırasında çıkan isyanlarda Çin'e yardım etmiş olup karşılığında Çin İmparatoru'nun kızı ile evlenmiştir.
- Uygurlar Göktürklerin yıkılmasının ardından  Türk boylarını kendi hakimiyetleri altında toplamaya başlamışlardır.
- Çiğil, Yağma, Karluk gibi boylar Talas Savaşı sırasında İslamiyet'i  kabul etmeye başlamışlardır.
- Talas Savaşı'nı Çinliler kaybetmiştir.
- Talas Savaşı aracılığı ile  kağıt başka toplumlara da yayılmaya başlamışlardır.
- Çinlilerin denetiminde olan İpek Yolu Uygurların eline geçmiştir.
- Moyen- Çur'dan sonra başa geçen kişi: Bögü Kağan olmuştur.
- Bögü Kağan Çin'de yaşanan Tibet ayaklanmasının  bastırılmasında etkili olmuştur daha sonra ise Çin topraklarına saldırmıştır.

- Mani dini Bögü Kapan zamanında  benimsenmiştir. Yani Uygurlar Bögü Kağan döneminde Mani dinini benimsemişlerdir, tanımışlardır.

- Mani dininin kabul edilmesi ile şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:
*  Mani dini et yemeyi yasaklamıştır. Et yasaklanınca da tarımsal faaliyetler ile uğraşmak zorunlu hale gelmiştir.
* Mani dini barış ve iyilik dini olduğu için  bu durum Uygurların savaşçılık özelliklerini yavaşlatmıştır. Bu nedenle Mani dini Türklerin askeri karakterine ters olan bir din olma özelliğini göstermektedir.
* Tarım yapma zorunluluğu getirmiş ve bu da  yerleşik hayata geçilmesine neden olmuştur.
* Mani dinine ait ibadetlerin yapılması için tapınaklar inşa edilmiştir.
- Bögü Kağan'dan sonra başa geçen kişi: Baga Tarkan olmuştur.
- Oğuz boyları Baga Tarkan döneminde kendilerine iyi davranılmadığı ileri sürmüşler ve  ayaklanmıştır. Bu da Uygur Devleti'nin zayıflamasına  neden olmuş, Uygur Devleti'ni yıkan devlet ise Kırgızlar olmuştur.
- Dağılan Uygur Devleti halkının bir kesimi göç ederek  Kansu Bölgesinde Sarı Uygurlar ve  Doğu Türkistan'da  Tufan Uygur Devletlerini kurmuşlardır.
- Sarı Uygurlar Çin baskısı altında  halen yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.
- Doğu Türkistandaki Uygurlar ise  Karahanlı Devleti içinde Budizmi yaymak için mücadele etmişlerdir fakat başarılı olmamışlardır ve daha sonraları ise İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Daha sonra ise Moğol egemenliği altına girmişlerdir.
Uygur Devleti'nin genel özellikleri ise şunlardır:
* Türkler İslamiyet'i ilk olarak Talas Savaşı ile Uygurlar döneminde tanışmışlardır.
* Uygurlar Moğolları kültürel anlamda etkilemişerdir.
* Mani dinini resmi din olarak kabul etmişlerdir.
* Mani dininin etkisi ile yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar olmuştur.
* Göç ve  Yaradılış destanları Uygurlara aittir.
* Uygurlar Çinlilerden  matbaa ve kağıdı öğrenmişlerdir.
* Kütüphaneler kurmuşlardır.
* Tahtadan yapılmış, hareketli harfler ile  matbaa yapmışlardır.
* Yerleşik mimariye örnek eserler ortaya koymuşlardır.
* Soğdlardan  aldığı alfabeyi  geliştirerek 18 harfli  Uygur alfabesini kullanmışlardır.
* Doğu ve batı uygarlıklarını ticaret yolu ile tanımışlardır.
* Uygurlar yerleşik yaşama geçtikleri için  mimari alanda gelişmeler yaşanmıştır, tapınak, ev inşa edilmiştir.

* Fresk ve  çini süslemeleri  Türk sanatına dahil olmuştur

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top