Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

- Coğrafya:  Yer bilimi anlamına gelir. Olayın geçtiği yeri tespit amacı ile coğrafyadan faydalanılır.
- Arkeoloji: Kazı bilimi anlamına gelir. Su ve toprak altında bulunan eserlerin  yüzeye çıkartılması için  kullanılır.
- Diplomasi:  Belgeler bilimi demektir. Ferman, hüküm, berat, ahitname, buyruldu ..vb gibi belgelerin doğruluğunu inceler. Diplomasinin ilk örneğine Kadeş Antlaşmasını verebiliriz.
- Nümizmatik: Para bilimi demektir. Paranın madeni cinsine göre  ülkenin zenginliği hakkında bilgi edinilebilir. Para üzerinden yapılacak incelemelerde şu bilgilere ulaşılabilir: Ülkenin yaşadığı yıllar, ülkenin sanatı, ülkenin siyasi yapısı, ülkenin hükümdarı ..vb gibi bilgilere ulaşılabilir.

- Kronoloji: Takvim bilimi anlamına gelir. Olayın geçtiği zamanın tespit edilmesi amacı ile kronolojiden faydalanılır.
- Etnografya: Halk bilimi demektir. Toplumun örf ve adetleri ile kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.

- Paleografya: Yazı bilimi demektir. Bu alanda uzmanlaşmış kişiye ise Paleolog denilir.
- Epigrafya: Kitabeler bilimi anlamına gelir.
- Onomastik: İsim bilimi anlamına gelir.
- Toponomi: Yer adları bilimi demektir.
- Antroponomi:  Şahıs adları bilimi anlamına gelir.
- Arkeometri: Arkeolojik buluntuların  tarihlendirilmesi esnasında fizik, kimya, matematik gibi pozitif bilimlerden faydalanılır ve karbon 14 yöntemi uygulanır.
- Edebiyat:  Duygu ve düşüncelerin yazılı ve sözlü olarak  ifade edilmesine edebiyat denilir.
- Sosyoloji: Toplum bilimi anlamına gelir.
- Ekoloji:  Canlıların birbiri ve çevresi ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
- Şecereler: Soy kütüğü bilimi demektir.
- Heraldik: Arma bilimi demektir.
- Sanat Tarihi: Resim, dokuma, süsleme ..vb sanat eserleri geçmiş insan yaşantısına ait olan bazı verileri konu olarak içerir.
- Antropoloji: Irk bilimi anlamına gelir.
- Felsefe: Elde bilgilerden yola çıkarak  ve bu bilgileri yorumlayarak farklı bilgilere ulaşmayı amaçlayan bilim dalıdır.
- Kadikoloji: El yazmalarının  şekil ve tarih yönleri ile ele alınmasına kadikoloji denilir.
- Filoloji: Dil bilimi anlamına gelir.
- Ekonomi: Toplumların ekonomik faaliyetleri incelemektedir.
- Psikoloji: Kişinin karakter ve  davranışını inceleyen bilim dalıdır.
- İstatistik: Elde edilen verilerin matematiksel analizi soncunda  topluma yönelik bazı tespitlerde bulunulmasında istatistikten faydalanılır.
- Sicilografi: Mühür bilimi demektir.
- Hukuk: İnsanların birbirleri ve devletle olan ilişkilerini  düzenleyen kurallar bütününe hukuk denilir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top