Tarih yazım türleri

Tarih yazım türleri

1. Hikayeci Tarih Yazıcılığı:
- Yer ve zaman ilişkisi göze alınır fakat neden - sonuç ilişkisi gözetilmez.
- Hikayeci tarihte efsanelere yer verilir.
- Bilgi aktarımına yer verilir.
- Hikayeci tarih anlayışı ilk olarak  şiirsel bir tarzda  aktarılırken daha sonraları bu şiirsel anlatımlar nesre çevrilerek hikayeleştirilmiştir.

- Hikayeci tarih yazım türünün en önemli temsilcileri şunlardır: Heredot ve Hekataios.
- Herodot'un ünlü eseri ise Historia'dır.

2. Öğretici ( Pragmatik) Tarih Yazıcılığı:
-  Öğretci tarih yazıcılığı daha çok toplumda birlik ve berberliği sağlayarak, milli duyguların uyandırılmasını sağlamaya çalışır.
- Kahramanlık ön plandadır.
- İslamiyetteki Siyer tarzı kitaplar  Öğretici tarih yazıcılığına örnek olarak verilebilir.
- Öğretci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi ise Tukidides'tir. Diğer temsilcileri ise şunlardır: Tacitus, Plutarkhos, Machiavelli.
3. Araştırıcı Tarih Yazıcılığı:
-  Araştırıcı tarih yazıcılığı modern tarih yazıcılığının temellerini oluşturur.
- Araştırıcı tarih yazıcılığının en önemli özelliği şudur:  Temel ilkelere bağlı kalınarak yazım gerçekleştirilmektedir.

-  Yer, zaman ilişkisi gözetilir, neden sonuç ilişkisi gözetilir, objektiflik (tarafsızlık) gözetilir ve belgelere bağlı kalınır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top