Tarih Araştırmalarında Başvuru Yapılabilecek Ülkemizdeki Önemli Arşivler:

Tarih Araştırmalarında Başvuru Yapılabilecek Ülkemizdeki  Önemli Arşivler:

Tarih; insanların geçmişte yaşadıkları olayları ve gelişmeleri yer ve zaman belirterek , sebep sonuç ilişkisi içinde araştıran bilim dalına tarih denilir . Tarih insanlığın ortak mirasıdır .
Tarih araştırmalarında başvuru yapılacak Türkiye'deki önemli arşivler şunlardır :
- Topkapı  Sarayı Arşivi
- Başbakanlık Osmanlı Arşivi
- Tapu Kadastro Arşivi
- Genelkurmay Başkanlığı Arşivi
- Dış İşleri Başkanlığı Arşivi
- Cumhuriyet Arşivi
- Milli Savunma Bakanlığı Arşivi

* Tarih araştırmalarında başvuru yapılacak kaynak türleri ise şunlardır:
- Şeriye Sicilleri
- Hatıratlar

- Sefaretnameler
- Bibliyografyalar ve kataloglar
- Tahrir defterleri
- Lügatlar ve Ansiklopediler
- Antlşamalar
- Süreli  yayınlar: Dergi ve gazateler, yıllıklar
- Vakanüvislerin eserleri
Osmanlı Deveti'nde Vakanüvistlik yapan  kişiler ise şunlardır:
- Mustafa Naima Efendi
- Ahmet Cevdet Paşa
- Süleyman İzzi
- Küçükçelebizade Asım
- Raşid Mehmet Efendi
- Sami Şakir Subhi
- Abdurrahman Şeref Efendi
- Mütercim Ahmet Asım Efendi
- Çeşmizade Reşid Mustafa Efendi
- Hakim  Mehmet Efendi

- Şanizade Ataullah Efendi gibi ilim insanları Osmanlı Devleti'nde Vakanüvistlik yapmış kişilerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top