Orhon Anıtlarının Özellikleri, Yenisey Yazıtlarının Özellikleri, Karabalasagun Yazıtlarının Özellikleri Hakkında Bilgi

Orhon Anıtlarının Özellikleri, Yenisey Yazıtlarının Özellikleri, Karabalasagun Yazıtlarının Özellikleri Hakkında Bilgi

1. Orhon Anıtlarının özellikleri şunlardır:
- Kutluk  (2. Göktürk ) Devleti'ne ait anıtlardır.
- Bilge Kağan, Kültigin ve  Vezir Tonyukuk adına dikilmiş yazıtlardır.
- Orhon Anıtlarının yazarı Yolluğ Tigin'dir.
- Orhon Anıtları Türk tarihi ve edebiyatından kalan ilk yazılı belge olma özelliğini göstermektedir.
- Orhon Anıtlarında Çin ile olan siyasi ilişkilerden bahsedilmektedir.
- Bir yüzü Orhon, diğer yanı Çin olan harflerle yazılmış olan anıtlardır.
- Orhon Anıtları içinde Türk sözcüğünün geçtiği ilk belge olma özelliğini gösterir.

- Orhon Anıtları gelecek nesillere nasihat  verir nitelikte yazılmıştır.
- Demokratik, milliyetçi, bağımsız, halkçı ve sosyal devlet anlayışına uygun özelliklerden söz eden anıt olma özelliğini gösterir.

- Gelecek nesillere nasihat verdiği için Siyasetname niteliğinde yazılmış bir eserdir.
- Moğol İlhanlı devlet adamı  ve tarihçi Ata Melik Cuveyni Orhon Anıtlarının varlığından Tarih-i Cihanguşa adlı eserinde bilgi veren  ilk kişidir.
2. Yenisey Yazıtları:
- Kırgızlara ait olan yazıtlardır.
- Finlandiyalı Türkolog Heike tarafından okunmuştur.
- Yenisey Yazıtları Türklere ait mezar kitabeleridir. Bu yazıtlar devletin üst kademesinde görevde bulunmuş olan kimseler için  dikilmiş olan yazıtlardır.
- Yenisey Yazıtlarının metin içeriği Orhun kitabeleri kadar zengin değildir.
- Yenisey Yazıtları Orhon harfleri ile yazılmıştır.
3. Karabalasagun Yazıtları:
- Karabalasagun Yazıtları Uygurlar tarafından dikilmiştir.
- Uygur, Soğd ve Çin  harfleri ile yazılmış olan yazıtlardır.
- Karabalasagun Yazıtları  Uygur tarihi hakkında  bilgiler içerir.

- Anıtların çevirisi Hüseyin Namık Orkun ve Radloff tarafından yapılmıştır

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top