Kutluk Devleti (2. Göktürk Devleti ) Hakkında Bilgi ( 680-745)

Kutluk Devleti (2. Göktürk  Devleti ) Hakkında Bilgi ( 680-745)

- Çin hakimiyeti altında olan Türkler birçok isyan çıkarmış olup bu isyanlardan bir tanesi de Kürşad ayaklanmasıdır. Kürşad 39 arkadaşı ile  Çin Sarayını ele geçirme girişiminde bulunmuş fakat bunda başarılı olamamıştır. Her ne kadar Kürşad başarılı olamasa da bağımsızlık fikrinin sembolü olmuştur .
- 2. Göktürk Devleti  Kutluk Kağan önderliğinde  başlatılan bir isyan sonrasında  bağımsız olan Göktürk  soyu tarafından kurulmuştur.
- Devleti kuran Kutluk olduğu için kendisine İlteriş  ( İl derleyen, devlet kuran ) denmiştir.
- İlteriş'ten sonra başa geçen Kapgan Kağan olmuştur.

- Kapgan Kağan Çin'i baskı altına almış ve  burada bulunan Türkleri  bir bayrak altında toplamaya çalışmıştır. Her ne kadar Türk kavimlerini bir bayrak altında toplamaya çalışmışsa da  Türk boylarına karşı barış dili yerine savaş dili  kullanması kendine karşı tepki doğmasına neden olmuştur.

-  Çin ile anlaşan Bayırku  Türk boyu Kapgan Kağan'ı  pusuya düşürmüş ve öldürmüştür.
- Kapgan Kağan'dan sonra başa geçen isim Bilge Kağan olmuştur.
- Bilge Kağan ülkeyi kardeşi Kültigin ile birlikte yönetmiştir.
- Kapgan Kağan ve Kültigin'e devlet işlerinde yardımcı olan kişi ise Vezir Tonyukuk olmuştur. Bu dönemde Türk boylarına iyi davranılmış ve Ki- tanlar ve Çin ve üzerine  çeşitli akınlar düzenlenmiştir.
- Bilge Kağan'dan sonra ülkede siyasal düzen bozulmuştur.
- Orta Asya'da  Türk birliğinin sağlanması esnasında  baskı altına alınan Türk boylarından olan Karluk, Uygur ve Basmil boyları  Göktürklere karşı ayaklanmıştır. Bu ayaklanma sonrası Göktürk Devleti yıkılmış yerine Uygur Devleti kurulmuştur.
2. Göktürk Devleti ( Kutluk)  Önemli özellikleri ise şunlardır:
* Türk adı ile tarihte kurulan ilk devlettir.
* Ergenekon ve Bozkurt destanları 2. Göktürk Devleti'ne ait destanlardır.
* 2. Göktürk Devleti Orta Asya'da kurulan 2. Türk Devleti'dir.
* Türk tarihi ve edebiyatına ait olan ilk yazılı eser Orhon Anıtları dikilmiştir.
* Orhon Anıtları  Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

* Türklere ait olan ilk milli alfabe olan Orhon harfleri 2. Göktürk Devleti'ne aittir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top