Haçlı Seferlerinin Nedenleri Ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Haçlı Seferlerinin Nedenleri Ve Sonuçları Hakkında  Bilgi
1. Haçlı Seferlerinin  Sebepleri
a) Haçlı Seferlerinin dini sebepleri:
- Hz Ömer zamanında Müslümanların eline geçen  Kudüs'ün  geri alınmak istemesi
- Hıristiyanlığı Orta Doğu'da yayma  amacı
- Kluni Tarikatı'nın Hıristiyanları  savaşa hazır getirmek için  örgütlemeye başlaması
- İslamiyet'in yayılmasını engelleme düşüncesi
- Katolik Kilisesi'nin Anadolu'da ve Orta Doğu'da bulunan Hıristiyanları hakimiyeti altına alma fikri
b) Haçlı Seferlerinin  siyasi sebepleri:
- Avrupa'da bulunan derebeylerin  daha çok güç kazanmak istemesi
- Bizans'ın Türk İslam ilerleyişini durdurma düşüncesi

- Derebey ve  Senyörlerin  macera ve şöhrete kavuşma düşüncesi
- Bizans'ın Avrupa'daki devletleri kışkırtması ve kaybettiği siyasi imajını  tekrara kazanma düşüncesi

- Kralların derebeyleri savaşa yönlendirerek ülkedeki gücünü daha da artırma istekleri
- Selçukluların içinde bulunduğu  siyasi  sorunlardan  yararlanma isteği
c) Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri
- Avrupa'daki fakir halkın güç kazanma isteği
- Avrupa'nın  ticaret yollarında güç kazanmak istemesi
- Avrupa'nın Doğunun zenginliklerini Batı'ya taşıma düşüncesi
- Avrupa'daki soyluların daha çok ekonomik  güce kavuşma düşüncesi
2. Haçlı Seferlerinin sonuçları:
a) Haçlı Seferlerinin dini sonuçları:
- Papa ve kiliseye  duyulan güven azalmıştır.
-  Haçlı Seferlerinin amaçlarından biri olan Hıristiyanları İslam  hakimiyetinden kurtarmaktı fakat bunda başarılı olunamamıştır.
- Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlar arasındaki çatışma artmıştır.
- Kudüs'ü almak için düzenlenen Haçlı Seferleri başarısız olmuştur  ve Kudüs Önce Eyyubilere  daha sonra Memlüklere ve en son olarak da Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.
b) Haçlı  Seferlerinin teknolojik sonuçları:
- Avrupalılar deri, dokuma ve cam işlemesini öğrenmiştir.
- Batılılar Doğu'da bulunan pusula, barut, kağıt, matbaa gibi teknolojiyi  Avrupa'ya taşımıştır.
- Avrupalılar kubbe, kemer …vb inşaat yapımı tekniklerini öğrendiler.
c) Haçlı Seferlerinin sosyal sonuçları:
- Feodalite zayıfladığı için halkın refah düzeyi yükselmiştir.
- Ticaret yoluyla zengin olan kimseler Burjuva sınıfının temellerini oluşturmaya başladılar.
- Müslüman ve Hıristiyanlar arasındaki hoşgörü ortamı arttı.
d) Haçlı Seferlerin ekonomik sonuçları:
- Akdeniz ticareti ve o bölgede bulunan limanlar önem kazanmaya başladı.
- Venedikliler ekonomik bakımdan güçlendiler.
- Anadolu savaş alanı olmuştur. Ticaret akışı savaş koşullarından kötü etkilendi.
- Papaların Haçlı Seferleri için  ekonomik kaynak arayışı bankacılığı geliştirmiştir.
e) Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçları:
- Krallıklar güç kazandı, derebeylik  rejimi zayıfladı.
- Selçuklular Moğol saldırıları karşısında  zayıf duruma düşmüştür.
- Türklerin  Avrupa ve Anadolu'daki ilerleyişi zayıfladı fakat Türklerin Türk İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
- Ortadoğu ve Anadolu'da  çeşitli küçük Hıristiyan devletler kuruldu.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top