Amerika Birleşik Devletleri Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri Hakkında Bilgi

*Başkenti: Washington
*Yönetim Biçimi: Cumhuriyet
*Yüzölçümü: 9.372.614 km'2
*Önemli şehirleri: Boston, New York,  Baltimar, Los Angeles, Dallas, Philadelphia, New Orleandes, San Diego, Houston.
*Kıyısı olduğu deniz ve Okyanuslar: Doğusu Atlas Okyanusu, Batısı ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.
* Konumu: Kuzeyde Kanada, güneyde Meksika ile komşu olan bir ülkedir.

* Yer şekilleri:  Dağlık alanların çok fazla yer kapladığı bir ülkedir  . Çok geniş kapalı havzaları vardır ve bu havza içinde geçici göller ve çöl alanları bulunur.  Göl ve akarsular bakımından zengin olan bir ülkedir.  Kıyı ovaları ülke topraklarının %1o'unu oluşturur.

* İklimi ve bitki örtüsü :  Kıyı bölgeleri dışında karasal iklim hakim olan bir ülkedir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcaktır. Kıyı bölgelerde etkili olan iklim tipi ise okyanus ikilimidir ve buralarda kışları ılık  geçer . Florida Yarımadasının güney kıyılarında  yazları yağışlı olan Tropikal iklim görülür. Büyük Okyanus kıyılarının güney tarafında ise Akdeniz iklimi görülür.
İklim ve yer yüzü şekilleri çeşitli olduğu için zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik özellikleri ise şunlardır:
- Topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.
- Kullanılan teknoloji sayesinde birim alandan elde edilen verim oldukça yüksektir.
- Balıkçılık açısından önemli bir ülkedir.
- Turizm gelirleri yüksek olan bir ülkedir.
- Modern ve büyük bir ulaşım ağına sahip olan bir ülkedir.
- Hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alır.
- Yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir.
- Başlıca yeraltı kaynakları şunlardır : Petrol, taşkömürü , doğalgaz.
- Amerika Birleşik Devletleri kömür ve ham petrol üretiminde dünya birincisi olmasına rağmen tüketim çok fazla olduğu için dışarıdan kömür ve petrol alır.
- Kağıt ve kereste üretimi ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar .
- Dünyanın en büyük sanayi ülkesidir .
- Dünya elektrik üretiminde birinci sırada olan bir ülkedir .
- Başlıca sanayi kolları şunlardır :  Gıda, ulaşım araçları,lastik, kağıt, metalurji, elektrikli makineler, kimyasal maddeler, gemi, uçak, silah, uzay sanayidir.
- Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki filmlerin %80'ini yaparak  çok önemli bir gelir elde etmektedir.
- Dünya elektrik üretiminde birinci sıradadır.

- Birçok maden bakımından da zengin olan bir ülkedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top