Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkartılan isyanların nedenleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkartılan isyanların nedenleri şunlardır :

- Şeyhülislam’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hedef alan fetva yayınlaması ve bu şekilde halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı kışkırtması .
- Anadolu’da  Rum ve Ermenilerin bağımsız olma  istekleri .
- Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde aşiretlerin güç kazanma istekleri .
- Ulusal egemenlik anlayışına dayalı bir yönetim kurulmasına  karşı çıkılması .
- Kuvayimilliyenin Düzenli Orduların kurulmasına karşı çıkması .

- Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde etnik ayrımcılık faaliyetlerinin yapılması .
- İstanbul Hükümeti’nin otoritesini güçlendirme isteği .

- Teali İslam Cemiyeti , Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi , Kürt Teali Cemiyeti , Cemiyet-i  Ahmediye ,  İngiliz Muhipleri Cemiyeti  gibi örgütlerin bozguncu faaliyetleri .
- İtilaf  Devletleri’nin  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dağıtmak istemesi .
- İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşmasını hayata geçirme düşüncesi .

Not : İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti kurtuluş mücadelesini engellemek için  Anadolu’da bazı isyanlar çıkartmışlar ve bu isyanları desteklemişlerdir . Türk Milletini parçalamak ve yok etmek istemişlerdir . Milli direnişi zayıflatmak istemişlerdir ve böylece  vatan topraklarını ele geçirmek için her türlü yollara başvurmuşlar ve fakat sonuçda istedikleri olmamış , Kurtuluş Savaşı mücadelesi başarı ile sonuçlanmıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top