Türk Medeni Kanunu'nu Açıklar Mısınız ?

Türk Medeni Kanunu'nu Açıklar Mısınız ?

Medeni Kanun'un Kabul Edilmesi ( 17 Şubat 1926 )
Osmanlı Devleti'nde aile hukuku , dini inanışa göre düzenlenmiştir . Bundan dolayı  aile hukukuna ait olan uygulamalarda Hristiyanlar , Patrikhane'ye;  Museviler, Hahambaşına ;  Müslümanlar ise Şeyhülislamlığa bağlı olarak  etkinliklerini sürdürmekteydi . Her ne kadar birtakım düzenlemeler yapılmış olsa da Mecelle ile toplum  din ve cinsiyet çizgisi ile bölünmekteydi . Kanunun eşitlikçi olmadığı  ve çağın gereksinimlerine cevap vermediği düşünülüyordu  . Bundan dolayı  1912 yılında İsviçre'nin Medeni Kanunu alınmış ve Ülkemize göre uyarlanmıştır , yani Türkçeye çevrilmiştir . Medeni Kanun'un İsviçre'den alınma nedenleri şunlardır :

- Cinsiyet ayrımını reddetmesi .
- Hukukta eşitliğin olması .

- Din ayrımını reddetmesi .
-  Demokratik, laik ve çağdaş özellikler göstermesi .
- Diğer devletlerdeki kanunların noksanlıklarının görülerek düzeltilmesi .
- Avrupa'da aile hukukuna ait son düzenlemeleri içermesi .
Medeni Kanun ile birlikte yapılmış olan düzenlemeler şunlardır :
- Evlilik devlet güvencesi altına alınmıştır.
- Resmi nikah kıyma zorunlu hale getirilmiştir .
- Din ve vicdan hürriyeti güvence altına alınmıştır.
-  Tek eşlilik zorunlu hale getirilerek erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklanmıştır.
- Kadınlara mahkeme şahitliğinde erkekler ile eşit olma hakkı tanınmıştır.
- Evlat edinme hukuku belirlenmiştir.
- Kadınlara meslek seçme hakkı tanınmıştır.
- Kadınlara evlenme ve boşanma hakkı verilmiştir ve boşanma durumunda kadına nafaka verilmesi kabul edilmiştir.
- Kadın ve erkeğin miras paylaşımında eşit pay alması kabul edildi.
- Kadın ver erkeklerin hukuk  önünde eşit olması kabul edildi.
- Toprak hukuku benimsendi.
- Müslüman olan ve olmayanların hukuk önünde eşit olması kabul edildi.
- Patrikhanenin hukuki yetkileri elinden alındı.
Medeni Kanun'un kabulüne bağlı olarak  ortaya çıkan gelişmeler şunlardır:
-  Hukuk eşitliği ve hukuk birliği sağlandı.
- Batı hukuku ile bütünleşme sağlandı.
- Din ve cinsiyetten kaynaklı hukuki farklılıklar ortadan kaldırıldı.
- Aile hukukunun demokratik, laik ve halkçılık esaslarına uygun olarak yapılandırılması sağlandı.
- Hukuk alanında ikili uygulamalar sona erdi.
-  Kadınların mahkeme şahitliği, miras ve meslek seçme konularında  erkeklerle eşit hakka sahip olması sağlandı.
- Toplumun din çizgisi ile bölünmesi engellenmiş oldu.

Not: Medeni kanun şu ilkeler ile ilişkilidir: Laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik ve İnkılapçılık.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top