Tanzimat Fermanının Esasları

Tanzimat Fermanının Esasları

Tanzimat Fermanının maddeleri şunlardır:
- Osmanlı tebaası dil , din ve ırk ayrımı olmaksızın hukuk önünde eşittir . ( Birlik ve beraberlik duygusu geliştirilmek istenmiştir )
- Vergilere herkesin gelirine uygun olarak ve adaletli bir biçimde toplanacaktır . İltizam sistemi kaldırılmıştır . ( Osmanlı Devletinde vergilerin yüksek olması halk ve devlet ilişkisini olumsuz etkilemekteydi , adil bir vergilendirme ile halk ile devlet arasındaki çatışma unsuru ortadan kaldırılmak istenmiştir . )

- Osmanlı tebaasının can , mal ve namus güvenliği devlet garantisi altındadır . ( Bu madde hak ve özgürlükler ile ilgili bir maddedir .  Mal güvenliğinin sağlanması için de Müsadere Sisteminin kesin olarak son verilmesi amaç edinilmiştir . )

- Mahkemeler adil ve açık bir biçimde yapılacaktır . Mahkeme kararı olmadan idam hiç kimseye idam cezası verilmeyecektir . ( Can güvenliği ön plana çıkmıştır . İdam cezasında mahkeme kararına uyulması ise hukuk eşitliği ile ilgilidir . Bu maddeye hükümdarın da uyması , hükümdarın da yetkilerinin sınırlı olduğunun göstergesidir . )
- Rüşvet ve iltimas yasaktır . ( Haksız yere kazanç elde edilmesi önlenmek istenmiştir . Kişilerin liyakatına göre devlet makamlarının balına getirilmesi amaçlanmıştır . )
- Kanunlara uymayanlar için  yeni bir Ceza Kanunu hazırlanacaktır . Meclis-i Vala-yı Ahkam- ı Adliyye'nin  üye sayısı artırılacktır .
- Askerlik vatani bir görev olacaktır , kura usulü  benimsenecek ve belli bir zaman ile sınırlandırılacaktır  .( Askerliğin vatani görev olması hemen olmasa da ileride Müslüman olmayanlar için de askerlik yolunun açılmasına neden olacaktır . Askerliğin  belli bir zaman ile sınırlandırılması ise askerlik ile ilgili yeni bir düzen kurulması , yeni bir düzene kavuşturulması amaçlanmıştır . )

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top