Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

- Laiklik ile din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış, mezhep farklılıkları ortadan kaldırılmış ve böylece toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır.
- Hurafe ve batıl inançlar etkisini yitirmiştir.
- Ülkemizde hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur.
- Ülkemizin çağdaşlaşması hızlanmıştır.
- Yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışması engellenmiştir.
- Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.
- Toplumda dayanışma ve kaynaşma artmış, insanlar arasında hoşgörü daha da çoğalmıştır.
- Her insanın dini inancına, görüşüne saygı artmış ve farklılarımızın bir bütün olduğu daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.

- Laiklik ilkesinin kabul edilmesi ile  ülkemizde akılcı ve mantıksal düşünmeye daha çok önem verilmeye başlanmıştır.
- Temel hak ve özgürlükler daha da genişletilmiştir.

Not: Laiklik  ilkesine uygun olan gelişmeler ise şunlardır:
- Halifeliğin kaldırılması.
- Medreselerin kapatılması.
- Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması.
- Şapka Kanunun kabul edilmesi
- Tekke ve Zaviyelerin kapatılması.
- Türk Medeni Kanunun Kabul Edilmesi.
-  Kıyafet İnkılabının yapılması.
-'' Devlet'in dini İslam'dır'' ibaresinin anayasadan çıkarılması.
- Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kabul Edilmesi.
- Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması. ( Din istismarını önlemek amacı ile Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.)
- Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi …vb gibi  gelişmeler Laiklil ilkesi ilkesine uygun olan gelişmelerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top