İlinizin Valisi Olsaydınız Eğitim, Sağlık, Tarım Ve Turizm Alanında Hangi Sorunlara Nasıl Çözüm Önerileri Getirirsiniz ?

İlinizin Valisi Olsaydınız  Eğitim, Sağlık, Tarım Ve Turizm Alanında  Hangi Sorunlara Nasıl Çözüm Önerileri Getirirsiniz ?

Bir ilin valisi olsaydım eğitim alanında şunları yapardım :
-  Öğretmenlerin ve öğrencilerin nitelikli bireyler olmaları için gerekli olan her türlü hizmetin verilmesini sağlardım. Bunun için devlet yönetcilerinden her türlü desteği isterdim.
- Okul binalarının kaliteli ve sağlam yapılmasını sağlardım.
- Okul içindeki sınıflarda çocukların eğitim durumlarına göre farklı etkinlikler düzenlenmesini sağlardım.
- Okulöncesi öğrencilerinin okuduğu binanın dışına ilgi çekici resimler yapılmasını sağlardım.

- Sınıflarda öğretmenlerin daha kaliteli bir hizmet verebilmesi için öğrenci sayısının azaltılmasını sağlardım ve her öğretmenin 15- 20 tane öğrenci ile sınıfta ders vermesini sağlardım.
- Maddi durumu olmayan öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlardım.

- Eğitim için büyük yatırımlar yapılmasını sağlardırm.
- İldeki zengin kimselerin okula yardım etmesini sağlardım.
- Eski olan okulların onarım ve bakımının yapılmasını sağlardım.
- Okul olmayan köylere okul yapılmasını ve buradaki öğrencilerin de mağdur olmamasını sağlardım ve daha birçok etkinliklerin olmasını sağlardım.
- Bir ilin valisi olsaydım sağlık alanında şunları yapardım:
-  Hastanelerin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için her türlü gerekli olan malzemelerin hastanelerimizde bulunması için gerekli hizmetlerin verilmesini sağlardım.
- Sağlık personeli eksik olan hastanelere yeni çalışanların getirilmesi için Sağlık Bakanlığını bu konuda haberdar ederdim.
- Sağlık personelleri ve halkın bütünleşmesini, kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmasını sağlardım.
- Maddi durumu olmayan hastalara her türlü maddi imkanın verilmesini sağlardım.
Bir ilin valisi olsaydım tarım alanında ise şunları yapardım:
- Çiftçilere her türlü maddi desteğin verilmesini sağlardım.
-  İlde olmayan ağaçlardan ilimize getirilmesini ve bu ağaçların ilimizde de yetiştirilmesini sağlardım.
-  Vatandaşın dertlerini dinler ve bu sorunlara çözümler getirilmesini sağlardım.
- Tarım alanında son gelişmeleri takip eder ve modern tarıma geçilmesi için vatandaşları teşvik ederdim…vb.
 Bir ilin valisi olsaydım turizm alanında şunları yapardım:
- İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerin başka illere ve başka ülkelere tanıtılmasını sağlardım.
- Onarım ve bakıma ihtiyaç duyan tarihi yerlerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlardım.
- Yılın belli dönemlerinde şenlikler  düzenlenmesini sağlar ve böylece doğal güzelliklerimizi gelen kişilere daha iyi tanıtmayı amaç edinirdim

İlimizin tarihi ve doğal güzellikleri ile ilgili gazete, dergi, afişler ve posterler hazırlatılmasını sağlar ve böylece ilimizin güzelliklerinin daha iyi tanıtılmasını sağlamış olurdum.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top