Hükümdarlık sembolleri Nelerdir ?

Hükümdarlık sembolleri Nelerdir ?

- Hilat : Arkasında ayet ve hadislerin bulunduğu hırka , Halife'nin gönderdiği hediyelerin hepsi .
- Alem : Bayrak demektir.
- Nevbet ( Davul) :  Hükümdar değişikliğinde çalınan davul .
- Taht ( Örgin) : Hükümdar'ın oturduğu gösterişli koltuk .
- Hutbe :  Cuma ve bayram namazlarında okunan öğüt içerikli olan yazıdır .
- Çadır ( Otağ ) :  Hükümdarın savaş dönemlerinde ya da şenliklerde kurduğu çadırdır .
- Çetr (Şemsiye) : Hükümdarın başının üzerinde tutulan ayet ve hadislerin yazılı olduğu saltanat şemsiyesidir .

- Saray : Hükümdar'ın aile yaşamını geçirdiği , devlet idaresi işlerini yürüttüğü yerdir .
- Tuğ : Sancak demektir .

- Menşur almak : Halife'nin gönderdiği , hükümdarlık onay belgesidir .
- Sikke bastırmak : Para bastırmak , bağımsızlığın sembolüdür .
- Unvan ve lakaplar : Hükümdarların kullandığı onur ve şan gösterir olan sıfatlardır .
- Traz : Halife'nin gönderdiği hırkadır .
- Tuğra :  İmza şeklinde olan Hükümdar mührüdür .
- Asa :  Halife'nin gönderdiği gösterişli , süslü değnektir .
- Ferman : Hükümdarın verdiği emir ve yasakları içeren  yazı anlamına gelir .
Not: Halife'nin gönderdiği hediyeler hükümdarlık sembolüdür . Halifenin gönderdiği ve hükümdarlık sembolü olarak kabul edilen uygulamalar ise şunlardır:
- Traz.
- Hilat.
- Menşur.
- Alem.
- Çetr.
- Asa.1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top