Büyükşehir Belediyesi Olan Kaç Tane Şehrimiz Vardır ?

Büyükşehir Belediyesi Olan Kaç Tane Şehrimiz Vardır ?

Büyükşehir Belediyesi olan illerimiz şunlardır :
- İstanbul
- Ankara
- Eskişehir
- Kayseri
- Bursa
- İzmir
-  Adana
- Antalya
- Diyarbakır
- Gaziantep
- Konya
- Kocaeli
- Mersin
- Hatay
- Samsun

- Ordu
- Aydın
- Muğla

- Van
 - Malatya
-Denizli
- Tekirdağ
- Şanlıurfa
- Balıkesir
- Manisa
- Mardin
- Trabzon
- Sakarya
- Kahramanmaraş gibi illerimiz Büyükşehir Belediye statüsüne sahip olan illerimizdir.
Not: En az üç ilçe  veya ilk kademe belediyesini kapsayan ve bu belediyeler arasındaki uyumu sağlayan , kanun ile verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getiren ve bu yetkileri kullanan ; mali ve idari özerkliğe sahip olan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi Büyükşehir Belediyesi olarak tanımlanmaktadır . Toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri  ekonomik gelişmişlik düzeyi ve fiziki yerleşim durumları göz önünde bulundurularak kanun ile büyükşehir belediyesi olabilmektedir . Büyükşehir belediyesi büyük şehir sınırları içindeki  belediyeleri kapsamaktadır . Büyükşehir Belediyesi'nin organları şunlardır :
- Büyükşehir Belediye Meclisi.
- Büyükşehir Belediye Encümeni.
- Büyükşehir Belediye Başkanı.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top