Balkan Antantı Nedir

Balkan Antantı Nedir

Türkiye ve Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
-  Balkanlarda barışı sürekli kılmak ve sınırlara güvence sağlamak amacı ile Türkiye , Romanya , Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanmış olan  ittifaktır .
- Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi ile ilgili sorun ortadan kalkınca  iki ülke Dostluk Antlaşması imzalamıştır . Bu Dostluk Antlaşması da barışın daimi olması için Balkan Antantı'nın imzalanmasını sağlamıştır.
* Balkan Antantı'nın  yapılmasına nedenleri şunlardır :
- Yunanistan ve Türkiye arasında Dostluk Antlaşması imzalanması .
- İtalya'nın bölgedeki barışı tehdit etmesi ve yayılması bir politika izlemesi .
- Almanya'da Hitler önderliğinde Nazi iktidarının kurulması .

- Bulgaristan'ın revizyonist bir siyaset izleyerek bölge barışı için tehdit oluşturması .
- Balkan Antantı'na üye olan devletlerin sınırlarını güvence altına alma isteğidir .

Balkan Antantı'na katılan devletler şu konularda iş birliği yapmışlardır :
-  Taraflar  Balkan sınırlarının  güvenliği için  birlik içinde hareket edecekler , birbirine güven vereceklerdir .
-  Taraflar  birbirlerine sormadan herhangi bir  Balkan Devleti ile  birlikte  siyasi antlaşma yapmayacaklar ve siyasi bir harekette bulunmayacaklardır .
Balkan Antantı'na üye olan devletler şunları yapmıştır :
- İtalya'nın Habeşistan'a asker çıkarmasına karşı Milletler Cemiyeti'nin aldığı iktisadi zorlama önlemlerini almışlardır .
- Balkan Antantı'na üye devletler  ülkemizin boğazlar rejimini değiştirmek için  uyguladığı politikayı Montrö'de desteklemişlerdir .
Balkan Antantı ikinci dünya savaşının başlaması ile dağılmıştır . Balkan Antantı'nın dağılma nedenleri ise şunlardır :
- Almanya ve İtalya'nın Balkan Antantı'nın dağılması için Birliğin bozulması için  çalışmalar yapmaları .
- Balkan Antantına üye olan Yugoslavya'nın  diğer üye olan devletlerin  rızasını almadan  Bulgaristan ile görüşmesidir .
Not : Balkan Antantı'na üye olmayan devletler şunlardır :
* Bulgaristan: Bulgaristan Yugoslavya ile  anlaşmazlık içinde olduğu için , Ege Denizi'ne açılmak istediği ve Romanya'dan Dobruca'yı almak istediği için bu birliğe katılmamıştır .

* Arnavutluk :  Arnavutluk İtalya ile birlikte hareket ettiği için yani İtalya'ya tabi olduğu için , dış politikada bağımsız hareket edememiş bundan dolayı Balkan Antantı'na katılmamıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top