Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Milli Mücadeleye Verdiği Zararlar

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Milli Mücadeleye Verdiği Zararlar

Osmanlı Devleti'ni yok etmek isteyen azınlık cemiyetleri her türlü zorbalığa başvurarak vatan topraklarımızı ele geçirmeye çalışmışlardır . Azınlık Cemiyetleri milli mücadeleye şu şekilde zararlar vermiştir :
- Wilson İlkeleri'ni kendisine dayanak haline getiren bu azınlık cemiyetleri  Anadolu'da bağımsız devlet kurmak için var gücü ile hareket etmişlerdir , Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır .
- Milli varlığımıza faydalı olan cemiyetlerin yaptığı faaliyetleri etkisiz hale getirmek istemişlerdir .

- Anadolu'da azınlık nüfusunun çok olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır . Böylece Wilson ilkelerine göre varlıklarını meşru hale getirmeye çalışmışlardır .

- Basın yayın yolu ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek kamuoyu oluşturmaya çalıştırmışlardır .
- Çeteler kurmuşlar , çete faaliyetleri ile Anadolu'da güven ve huzur ortamını bozmuşlar ve Mondros Ateşkes  Antlaşması'nın 7. Maddesine meşruluk kazandırmak istemişlerdir .
- Azınlık Cemiyetleri İtilaf Devletleri tarafından her türlü desteği almışlar ve Osmanlı Devleti'ni zor duruma sokmak içmek her türlü kötülükleri yapmışlardır .
Not : Milli varlığımıza düşman olan azınlık cemiyetleri şunlardır :
- Mavri Mira ( Rumlar kurmuştur.)
- Kordos ( Göçmenler Komisyonu)Cemiyeti. ( Rumlar kurmuştur)
- Alyans İsrailit Makabi Cemiyeti. ( Yahudiler kurmuştur.)
- Etnik-i Eterya Cemiyeti. ( Rumlar kurmuştur)
- Pontus Rum Cemiyeti. ( Rumlar kurmuştur.)

- Taşnaksutyun, Hınçak ve Ermeni İntikam Alayı Cemiyetleri( Ermeniler kurmuştur.) gibi cemiyetler milli varlığımıza düşman olan cemiyetlerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top