Atatürk'ün Sözleri İle İlkelerini Anlatma

Atatürk'ün Sözleri İle İlkelerini Anlatma

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı inkılaplarının ve ilkelerin dayandığı esaslar şunlardır:
- Vatan ve millet sevgisi.
- Milli egemenlik.
- Milli tarih bilinci.
- Özgürlük, bağımsızlık.
- Çağdaşlaşma hedefi.
- Milli dil.
- Milli kültürün geliştirilmesi.

1. Cumhuriyetçilik : Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki:
'' Cumhuriyette son söz , millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına her türlü kanunu o yapar. Hükümete güvenoyu verir ve ya Hükümeti düşürür…''
'' Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile  devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin  bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.''

2. Milliyetçilik: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki:
'' Anasının ve babasının asilliği ile iftihar eden Teodoz, İtalya Yarımadası'na inmek isteyen Türk Atilla'ya  barış görüşmesinden önce sormuş; '' Siz hangi ailedensinz?'' Atilla da ona cevap vermiş: '' Ben asil bir milletin evladıyım!'' İşte benim cevabım da size  budur!''
3. Laiklik ilkesi: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki:
''  Her birey, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini  yapmak ve yapmamak hak ve özgürlüklerine sahiptir. Kimsenin düşüncesine ve vicdanına baskı uygulanmaz. Vicdan özgürlüğü kesin ve saldırılamaz olup bireyin doğal haklarının en önemlilerinden sayılmalıdır.''
4. Halkçılık: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki:
'' Bizim görüşümüz ki Halkçılıktır, kuvvetin, kudretin , egemenliğin, idarenin doğrudan halka verilmesidir., halkın elinde bulundurulmasıdır. Yine şüphe yok ki bu dünyanın en kuvvetli bir esası ilkesidir.''
5. Devletçilik: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki:
 Devletçiğin bizce anlamı şudur:  Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde  tutarak, memleketin iktisadiyatını devletin eline almak''.
6. İnkılapçılık: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki:
'' Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. Birçok eski müesseseleri yıktık… En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak için , sert tedbirlere müracaat edilmiştir. Bize gelince inkılabı koruyacak tedbirlere daha çok muhtacız.''

2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top