Aile Bireylerinin Birbirlerine Karşı Ne Tür Hak Ve Sorumlulukları Vardır ?

Aile Bireylerinin Birbirlerine Karşı Ne Tür Hak Ve Sorumlulukları Vardır ?

Aile toplumun temel yapısını oluşturan  kutsal bir kurumdur . Bir toplumu ayakta tutan ve o toplumun gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan da o aile içinde yetişen bireylerdir . Ailenin birçok çeşitleri vardır . Çekirdek aile , geniş aile , anaerkil aile , ataerkil aile ve daha sayabiliriz . Günümüzde ise daha çok  mevcut durumun gereğinden dolayı çekirdek aile yaygındır . Anne , baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir .

Aile içinde bireylerin birbirine karşı belli hak ve sorumlulukları bulunur . Anne çalışan bir anne ise hem evi geçindirir hem de çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirir ve  ev işleri ile ilgilenir . Yani çalışan annenin  birçok sorumlulukları vardır .

Eğer anne çalışmamayı tercih ettiyse evinde ev işleri ile ilgilenir ve çocuklarına bakar , üzerine düşen diğer sorumlulukları da yapar . Annenin de dinlenmeye , gezmeye ve tatile ihtiyacı vardır ve bu gereksinimlerin giderilmesi gerekir . Baba ise işte çalışır , eve ekmek getirir ve çocuklarının okuması için çok çalışır ve elinden gelen  her türlü fedakarlığı anne ile birlikte yapar . Babanın da dinlenme , gezme ..vb gibi hakları vardır .  Çocuklar ise anne ve babalarının kendileri için yaptığı emeklerin boşa gitmemesi için çok çalışırlar ve ileride iyi bir meslek sahibi olmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirler .  Aile içindeki tüm bireyler birbirine saygılı ve sevgili olmak durumundadırlar . Ancak bu şekilde sağlıklı nesiller ortaya çıkar ve toplum gelişir .


Anne ve baba  çocuklarına iyi model olmalı , çocukların gözü önünde tartışmamalı ve kaba bir şekilde konuşmamalıdır  . Çocuklarına örnek bir anne ve baba olmalıdırlar . Aile bireyleri birbirlerinin görüşlerine , düşüncelerine , zevklerine saygılı olmalı ve dayanışma ve anlayış içinde geçinmeyi bilmelidirler .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top