31 Mart Ayaklanması Kim Tarafından Çıkarıldı , Ne Zaman Çıkarıldı , Nedenleri Nelerdir ?

31 Mart Ayaklanması Kim Tarafından Çıkarıldı , Ne Zaman Çıkarıldı , Nedenleri Nelerdir ?

31 Mart Vakası:
- Meşrutiyet rejimini yıkmayı amaçlayan hareketin adına 31 Mart Vakası denilir .
-31 Mart ayaklanması İstanbul'da Avcı Taburu denilen askeri birlikte başlamıştır .
- 13 Nisan 1909'da meydana gelen bu isyan , Hicri Takvim'e göre  31 Mart 1925 tarihinde gerçekleştiği için  31 Mart Vaksı olarak adlandırılmıştır .
- 31 Mart ayaklanması Mahmut Şevket Paşa komutasında olan Hareket ordusu tarafından bastırılmıştır . İsyanı bastıranlar arasında Kolağası rütbesi ile Mustafa Kemal de yer almıştır .

31 Mart ayaklanmasının nedenleri şunlardır :
- Meşrutiyet rejiminin dine aykırı olduğunu düşünen bir siyasal grubun oluşması .
- İttihad-ı Muhammed Fırkasının halkı meşrutiyet rejimine karşı kışkırtması .

- Volkan Gazetesi yazarı Derviş Vahdettin'in  yaptığı yayımlar ile halkı kışkırtması ve bunun sonucunda da gazeteci olan Hasan  Fehmi'nin öldürülmesi .
- 2. Abdulhamit'in iktidarını güçlendirmek için  İttihat ve Terakki Cemiyetini yönetimde pasifleştirmesi, etkisiz hale getirmesi .
31 Mart İsyanı ( Vakasının) Sonuçları şunlardır:
- 2. Abdulhamit isyana gizliden gizliye destek verdiği gerekçesi ile tahttan indirilmiştir ve Selanik'e sürgün edilmiştir .
- Meclis yetkilerini genişletmiş ve 1909 Anayasa değişikleri yapılmış böylece Hükümdarın yasaları veto etme  yetkisine sınırlandırma getirilmiştir, Meclisi feshetme ve sürgün etme yetkileri ise elinden alınmıştır .
- İttihat ve Terakki Cemiyetinin yönetimdeki gücü ve baskısı artmıştır .
- Gerçekleştirilen askeri müdahale ordunun siyaset üzerindeki etkisini artırmıştır .
- Not: 31 Mart isyanı, rejimi değiştirmeye yönelik bir isyandır . Bu yönü ile  Şeyh Sait İsyanı ve Menemen isyanları ile benzerlik göstermektedir .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top