Valinin Görevleri Nelerdir ?

Valinin Görevleri Nelerdir ?

Vali'nin görevleri şunlardır :
- İlin yönetiminden  sorumlu olan kişidir .
- Kanun , tüzük , yönetmelik ve Hükümet kararlarının ilan edilmesini ve bu kararların uygulanmasını sağlayandır .
- Yönettiği şehrin ya da ilin her türlü  genel idaresinden sorumludur.
- Yönettiği ilin her türlü denetlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumludur.
- Görevde bulunduğu sürece şehirde  düzenlenen törenlere katılır , bu törenlere başkanlık eder ve ziyaretleri kabul eder .

- Vali Devlet'i temsil etmektedir .
-  Kanun , tüzük , yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanır , verilen bu yetkiyi ve sorumlulukları yerine getirebilmek için genel emir çıkarır .

- İlde yer alan yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanabilir ,
- İlde bulunan  askeri gücün komutanı Vali'dir . Suç işlenmesini engellemek ve kamunun düzenini korumak için birtakım tedbirler alır .
- Tüm  başkanlıkları ve  daire işlerini Vali denetlemektedir .
- İlde  bulunan  devlet memur memurlarını doğrudan atama yetkisine sahiptir , kimi devlet memurları hakkında  görüş bildirebilir , bazılarının da yerini değiştirebilme yetkisine sahip olan kişi Vali'dir .

Not : Bir ülkenin nasıl ki Cumhurbaşkanı ise bir ilin yönetiminden de en başta sorumlu olan kişi Vali'dir . İç işleri Bakanlığı'nın önerisi ile Bakanlar Kurulunun kararı ile ve daha sonra Cumhurbaşkanı'na bu karar  sunulduktan sonra ve Cumhurbaşkanı da bu kararı onayladıktan sonra  Vali görevine başlamış olur  ya da göreve atanmış olur .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top