Türkiye'nin ( Özel Göreceli) Konumu Madde Madde

Türkiye'nin ( Özel  Göreceli) Konumu Madde Madde

-Türkiye , Asya , Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde bulunan bir ülkedir .
- Türkiye üç tarafı denizler ile çevrili bir ülkedir .
- Petrol bakımından zengin olan Ortadoğu ülkelerine  yakındır .
- Ekonomik açıdan gelişmiş olan  Avrupa ülkelerine yakın olan bir ülkedir .
-  Türkiye hem Avrupa kıtasında hem de Asya kıtasında toprakları olan bir ülkedir .
- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olan bir ülkedir .

- İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile  Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e , oradan da okyanuslara bağlantısı olan bir ülkedir .

- Balkan ülkeleri , Kafkas ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri arasında yer alan bir ülkedir .
- Ermenistan , İran , Irak , Yunanistan , Bulgaristan , Suriye , Gürcistan , Nahçıvan ile kara sınırı olan bir ülkedir .
- Türkiye yer altı kaynakları bakımından zengin olan bir ülkedir .
- Türkiye farklı medeniyet ve kültürlere beşiklik yapmış olan bir ülkedir .
- Yer şekilleri engebeli olan bir ülkedir .
- Genç ve aktif bir nüfusa sahip olan bir ülkedir .
-  Türkiye birçok zengin tarihi eserin yer aldığı bir ülkedir .
- Türkiye iklim çeşitliliği fazla olan bir ülkedir .
- Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top