Tanzimat Fermanı'nın Özellikleri Nelerdir?

Tanzimat Fermanı'nın Özellikleri Nelerdir?

 - Tanzimat Fermanı Osmanlı'da anayasal gelişmelerin başlangıcı olarak kabul edilmiştir .
- Bu fermanda hukukun üstünlüğü ve hukukun eşitliği ilkesi benimsenmiştir .
- Tanzimat Fermanı  ileride yapılacak olan yenilikler hakkında bilgiler içermektedir .
-  Tanzimat Fermanı ile azınlıkların devlete olan bağlılıkları artırılmak istenmiştir .
- Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır .

- Tanzimat Fermanı'nda temel hak ve özgürlükler genişletilmiştir .
- Tanzimat Fermanı'nda din , dil  ve ırk ayrımı reddedilmiştir .
- Mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır , böylece müsadereye son verilmiş yani Müsadere sitemi kaldırılmıştır .
- Tanzimat Fermanı konu olarak şunları içermektedir : Hukuk , temel hak ve özgürlükler , idare , maliye , askerlik .

- Fransız  İhtilali'nin  olumsuz sonuçları azaltılmak istenmiştir . Ülkede birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi amaç edinmiştir .

Not:  Tanzimat Fermanı'nın altyapısı 2. Mahmut döneminde oluşturulmuştur . Fakat bu fermanın açıklanması ise Abdulmecit Döneminde olmuştur . Bu ferman Gülhane Parkı'nda  Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur . Bu nedenle belge Gülhane - i Hatt- ı Hümayun- u olarak adlandırılmış olan bir belgedir . Hükümdar bu fermana uygun olarak hareket edeceğine söz vermiş ve yemin etmiştir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top