Sanayi İnkılabının İyi ve Kötü Yanları Nelerdir ?

Sanayi İnkılabının  İyi ve Kötü Yanları Nelerdir ?

 Sanayi İnkılabının nedenleri :
- Rönesans hareketleri sonucunda bilim ve teknoloji alanında gelişmelerin hızlanması ,
- Bilimsel buluşların sanayi üretiminde kullanılmaya başlanması ,
- Aydınlanmacı ve akılcı fikirlerin etkisiyle bilimsel çalışmaların çoğalması ,
Sanayi inkılabının sonuçları :
- Makine gücüne dayalı seri üretim başlamıştır .
- Üretim maliyetleri  düşmüştür .
- Zamanla insan gücüne duyulan gereksinim azalmıştır .

- Fabrikalarda çalışan insanlar işçi sınıfı olarak ortaya çıktı .
- Küçük atölyeler kapandı ve esnaf örgütleri çöktü .
- Köyden kente göç fazlalaşınca şehirde nüfus artmaya başladı .

- Üretilen malın pazarlanmasını kolaylaştıracak çeşitli yönetim anlayışları ortaya çıktı . ( liberalizm, kapitalizm ) .
-  Sanayi ülkelerinin dünyada önemi arttı .
- Farklı ve yeni üretim sahalarının ortaya çıkması  üretim alanlarını çeşitlendirdi .
- Tarıma dayalı ürünlerin önemi azaldı , sanayiye dayalı ürünlerin önemi arttı .
- Çalışanların haklarını korumak amacı ile sendikal faaliyetler arttı, kominizm, sosyalizm gibi fikirler ortaya çıktı .
- Avrupa'da büyük şirketler kuruldu ve bankacılık sektörü gelişti .
- Hammadde ve Pazar arayışı arttı .
- Ulaşım ve iletişim sektöründe gelişmeler sağlandı .
- Uzakdoğu'nun  zenginliğinin ele geçirilmesi için sömürgecilik faaliyetleri arttı .
- Kara yolu ve demir yolu yapımı hız kazandı .
- Sağlık alanında gelişmeler daha çok hız kazandı ve insan ömrü uzadı .
- Demir yolları ve buharlı gemilerle ulaşım hizmetleri daha da yaygınlaştı .
Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ise şunlar olmuştur :
- İthalat artmıştır.
- Ülkenin jeopolitik önemi daha da arttı.
- Ülke ekonomisi dışa bağımlı hale gelmeye başladı.
- Avrupalı devletlere komşu sınırlarda çiftlikler kuruldu.
- Hammadde ihracatı arttı.
- Mamul madde ithalatı arttı.
- Ülkemizin toprakları sömürge amaçlı olarak işgal edilmeye başlandı.

- Yerli esnafın rekabet gücü azaldı bunun sonucunda da lonca teşkilatı çöktü ve işsizlik arttı.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top