Saltanat'ın Kaldırılmasının Nedenleri Ve Sonuçları

Saltanat'ın Kaldırılmasının Nedenleri Ve Sonuçları

Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan koşullar şunlardır :
- Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ,
- Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme isteği ,
- Teşkilat- ı Esasiye Kanunu'nun kabulü ,
- İstanbul Hükümeti'nin , Lozan'a görüşmeci olarak çağrılmasıdır .

*Saltanatın kaldırılma nedenler şunlardır :
- Halk egemenliğinin hakim olduğu bir devlet kurma düşüncesi ,
- Devlet idaresinde oluşan ikili yapıyı sonlandırma isteği ,
- İstanbul Hükümetinin Lozan' a görüşmeci olarak davet edilmesi ,
- Padişahın Kurtuluş Savaşına destek vermemesi ,
- Saltanat makamı ve İstanbul Hükümetinin devletin iç işlerine karışılması için kullanılması ,
- Halifelik makamının elinden siyasal yetkilerini alma düşüncesi ,
- Köklü bir inkılap başlatma fikri .

*Saltanatın Kaldırılmasının sonuçları şunlardır :
- Saltanat kaldırılmış , bunun sonucunda  Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir .
- Ulusal egemenlik anlayışına dayalı  yönetim güçlenmiştir .
- Devlet idaresinde ikilikler azalmış , böylece ülkede yönetim birliği sağlanmıştır .
- Diğer inkılapların yapılmasına ortam doğmuştur.
- Lozan Konferansındaki  temsil sorunu aşılmıştır .
- Saltanatın kaldırılmasından sonra Sultan Vahdettin  hayati tehlike içinde olduğunu öne sürerek 16 Kasım 1922'de İngiltere'ye sığınmıştır . Türkiye Büyük Millet Meclisi ise halifelik makamının İngiltere tarafından istismar edilmemesi için  19 Kasım 1922'de  Abdulmecit'i yeni Halife ilan etmiştir .

Not: Saltanat'ın kaldırılması  ulusal egemenlik anlayışına uygun olduğu için  ilk olarak Cumhuriyetçilik ile ilgilidir . Daha sonra ise Halkçılık ile ilgilidir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top