Mustafa Kemal hangi cephelerde görev alarak hangi başarıları kazanmıştır ?

Mustafa Kemal hangi cephelerde görev alarak hangi başarıları kazanmıştır ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanını ve milletini çok seven ve sadece vatan için çalışan bir insandı . Kurtuluş Savaşı'nı başarılı bir şekilde yöneten ve bu savaşın sonucunda ülkemiz için olumlu gelişmeleri yaşatan bir lider olmuştur .  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün  1. Dünya Savaşı'nda  görev yaptığı yerler  şunlardır :
- Çanakkale Cephesi , 19 . Tümen Komutanlığı,

- Kafkas Cephesi 16 . Tümen Komutanlığı,
- Diyarbakır 2. Ordu Komutanlığı ,
- Suriye  7. Ordu Komutanlığı ,
- Mondros'tan sonra ise Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini yapmıştır .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19. Tümen Komutanlığı görevi ile  Arıburnu, Anafartalar, Kireçtepe ve Conkbayır'da  başarılı mücadeleler etmiştir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  Çanakkale Cephesinde ölüme meydan okumuş ve ölümden korkmamıştır. Arıburnu'nda şu sözü söylemiştir.'' 
Size ben taarruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar  geçecek zaman içinde  yerlerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçecektir'' sözlerini söylemiştir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa Suriye Cephesinde ise 7. Ordu komutanı olarak görev yapmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa  bu cephede İngiltere'ye karşı yaptığı mücadelede savunma hattını  İskenderun'a çekmiş ve İngilizleri orada durdurmayı başarmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra da Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak atanmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top