Milletvekili Seçilme Şartları Nelerdir ?

Milletvekili Seçilme Şartları Nelerdir ?

Milletvekili olma şartları şunlardır:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak .
- En az ilköğrenim mezunu olmak .
- Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak .
- 25 yaşını doldurmuş olmak .
- Yüz kızartıcı bir suç işlememek .
- Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak .
- Anarşik ve ideolojik suçlara  katılmamak .
- Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak .
- Hükümet sırrını açığa çıkarmamış olmak .

- Taksirli suçlar hariç  1 seneden fazla hapis yatmamış olmak .
- Kısıtlı olmamak .

Milletvekilinin ( Meclisin ) görevleri ise şunlardır :

- Kanun koymak , değiştirmek veya kaldırmak .
- Para basılmasına karar vermek .
- Bakanları ve Bakanlar Kurulunu denetlemek .
- Bütçe ve Kesin Hesap Kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek .
- Savaş ilanına karar vermek .
- Uluslararası  antlaşmaların onaylanmasını onaylamak .
- Bakanlar kuruluna belli konularda  kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek .
- Anayasanın  diğer maddelerinde yer alan  yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek .
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tamsayısının beşte  üç çoğunluğu kararı ile genel af ve özel af çıkarılmasına  karar vermek .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top