Kazılarda çıkartılan eşyalar geçmişe ait hangi bilgileri elde etmemizi sağlar. Bu bilgilerin sosyal hayatımıza etkileri nelerdir ?

Kazılarda çıkartılan eşyalar geçmişe ait hangi bilgileri elde etmemizi sağlar. Bu bilgilerin sosyal hayatımıza etkileri nelerdir ?
Kazı bilimi olan arkeolojinin birçok faydaları bulunur . Kazılarda çıkartılan eşyalar geçmişteki insanların yaşam tarzı hakkında bizlere birçok bilgiler sunmaktadır . Arkeoloji  İnsanlara tarihini ve köklerini anlatarak geleceğimizin aydınlatılmasına büyük katkı sağlamaktadır .  Kazılardan çıkarılan eşyalar ile eskiye ışık tutulur ve böylece bu eşyalar sayesinde geçmiş gün yüzüne çıkarılmaktadır . Eski medeniyetlerin buluntuları ortaya çıkarılarak geçmiş canlandırılmaya çalışılır . Kazılardan çıkan eşyalar sayesinde şu bilgileri de elde ederiz :

- Eski medeniyetlerin kullandığı aletlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Eski medeniyetlerin günlük yaşamları ile ilgili bilgilere ulaşabiliriz .
- Eski medeniyetlerin  törenleri , hakkında bilgi sahibi oluruz .

- Yaşam biçimleri hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Eski medeniyetlerin ticari faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Eski medeniyetlerin geçim kaynaklarının ne olduğu hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Eki medeniyetlerin toplumsal yapıları hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Medeniyetlerin birbiri ile ilişki içinde olup olmadığı hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Eski medeniyetlerin nasıl bir inanç sistemine sahip oldukları hakkında ortaya çıkan kalıntılar sayesinde bilgi sahibi oluruz .
- Eski medeniyetlerin çevre ile ilgili olan etkileşimi , çevreye olan etkileri   hakkında bilgi sahibi oluruz .
- Eski medeniyetlere ait olan buluntuların kaç yüzyıl öncesine ait olduğunu yapılan araştırmalar ve gelişen teknoloji sayesinde bilebiliriz .
Bu bilgilerin sosyal hayatımıza etkileri şunlardır :
Akeoloji bilimi sayesinde insanlar kendi milletlerinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olurlar . Kültürel değerlerin , kültürel ögelerin geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçtiği hakkında bilgi sahibi oluruz . Geçmişte yaşanmış  ve hala da yaşanmaya devam eden kültürel değerlerimize sahip çıkmasını biliriz .  Atalarımızın ne zor şartları altında yaşamlarını sürdürdüğü hakkında bilgi sahibi oluruz . İnsanların geçmişte birbiri ile iletişim kurduklarını , mağaralarda yaşamlarını sürdürdüğünü ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliriz .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top